Pomoc księgowa przy sporządzaniu biznesplanu. Dlaczego warto z niej skorzystać?

księgowość

Zalążek biznesu pojawia się wraz z powstaniem solidnego, rzeczowego biznesplanu. Dlaczego sporządzenie go jest tak ważne zarówno dla nowopowstających, jak i doświadczonych firm? Czy tworząc projekt warto zasięgnąć rady specjalisty?

Co to biznesplan?

Nawet najlepszy pomysł na bezkonkurencyjną firmę, aby mógł faktycznie zadziałać, musi zostać skonfrontowany z rzeczywistością rynkową. Spontaniczne podejmowanie ważnych decyzji jest atrakcyjnie romantyczne, jednak więcej wspólnego ma z hazardem niż z przedsiębiorczością. Biznes lubi wszak planowanie, analizę i statystyki – ważne jest więc przygotowanie odpowiedniej strategii rozwoju.

Biznesplan to dokładny opis planu działalności gospodarczej. Przedstawia szereg informacji o firmie, zakładanych przez nią celach oraz sposobach ich realizacji. Co więcej, zebrane dane stawia w kontekście szczegółowej analizy rynku i działalności konkurencji. To narzędzie, które pozwala ocenić szanse powodzenia przedsięwzięcia, a także zweryfikować jego mocne i słabe strony.

Do stworzenia biznesplanu niezbędna jest umiejętność badania rynku oraz sporządzania analiz ekonomicznych i gospodarczych. Dzięki tak merytorycznemu dokumentowi możliwe jest oszacowanie opłacalności inwestycji.

W jakim celu sporządzany jest biznesplan?

Wielu początkujących przedsiębiorców o konieczności stworzenia biznesplanu dowiaduje się dopiero podczas starań o dofinansowania i kredyty. Powodów do jego sporządzenia jest jednak znacznie więcej.

  • Dobry biznesplan pomaga w stworzeniu skutecznej strategii działania. To kluczowe nie tylko dla przedsiębiorców dopiero pojawiających się na rynku, ale także dla doświadczonych firm, które rozszerzają swoją ofertę. Obiektywne przyjrzenie się własnym zamiarom w kontekście faktycznego stanu systemu gospodarczego pozwala znaleźć najlepsze możliwe rozwiązania.
  • Nauka na własnych błędach nie jest dobrym pomysłem, jeżeli można uczyć się dzięki merytorycznym analizom rynku. Biznesplan umożliwia uniknięcie ryzyka. Przewiduje możliwe ścieżki rozwoju systemu gospodarczego i posunięcia konkurencji – przygotowuje firmę, aby poradziła sobie w każdym możliwym scenariuszu.
  • Umożliwia uzyskanie środków finansowych. Biznesplan to dla inwestorów ocena ryzyka – musi udowodnić, że przedsięwzięcie będzie zapewniało zyski. To dokument niezbędny do uzyskania dofinansowań oraz kredytów.
  • Pozwala obiektywnie spojrzeć na słabe i mocne strony przedsięwzięcia. To cenna weryfikacja pomysłów, pozwalająca na udoskonalenie strategii. Jest też fundamentem ułatwiającym planowanie działalności – warto zaglądać do niego na każdym etapie rozwoju firmy.

Jak napisać biznesplan?

Biznesplan zawsze powinien być przygotowany profesjonalnie i rzetelnie. To właśnie on jest fundamentem biznesowego sukcesu. Przygotowując biznesplan należy pamiętać, że nie jest to jedynie przedstawienie profilu, celów i planów firmy. To przede wszystkim kompleksowa analiza rynku gospodarczego, przygotowanie skutecznej strategii marketingowej, ocena przedsięwzięcia w kontekście ekonomiczno-finansowym, wyciąganie strategicznych wniosków i wprowadzanie korekt.

Przygotowanie tak złożonego dokumentu wymaga wiedzy z zakresu analizy gospodarczej, statystyki, finansów, rachunkowości, badania rynku. Aby biznesplan był solidny i przynosił efekty, warto skorzystać z profesjonalnych usług księgowych. Umiejętności i doświadczenie fachowców umożliwi stworzenie obiektywnego, merytorycznego dokumentu.

Jak biuro księgowe pomaga w tworzeniu biznesplanu?

Profesjonalny biznesplan sporządzany jest na podstawie szczegółowego wywiadu z przedsiębiorcą oraz niezbędnej dokumentacji. Wszystkie wiadomości rozważane są w kontekście wyczerpujących analiz odpowiedniego sektora gospodarki.

Pomoc księgowa zapewnia przede wszystkim:

  • analizę kosztów realizacji przedsięwzięcia,
  • profesjonalny plan finansowy obejmujący źródła finansowania kosztów i nakładów, przewidywania przychodów, płynności finansowej,
  • analizę ekonomiczną,
  • kompleksową analizę rynku,
  • obiektywną ocenę ryzyka i szans powodzenia przedsięwzięcia.

Wszystkie proponowane rozwiązania powstają w oparciu o indywidualne potrzeby i plany firmy.