blog

liczenie dochodu

Na czym polega różnica między przychodem a dochodem?

Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza konieczność precyzyjnego dokumentowania wszystkich zwieranych transakcji oraz szczegółowego rozliczania się z fiskusem z powstających należności podatkowych. Dla zapewnienia jednolitych reguł funkcjonowania dla podmiotów o porównywalnej wielkości i skali działania wszystkie czynności związane z rejestrowaniem poszczególnych zdarzeń gospodarczych są ściśle uregulowane przez obowiązujące przepisy.

kasa fiskalna

Kto jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej i co z tego wynika?

Informacje o tym, kto dokładnie ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej, można uzyskać dzięki Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jakie informacje można uzyskać z tego dokumentu?

Biznesman z laptopem leży na łóżku hotelowym

Jakie miejsce w kosztach firmy zajmują podróże służbowe?

Podróże służbowe są zagadnieniem, które pojawia się w wielu firmach, jednak przedsiębiorcy miewają problem z ich prawidłowym rozliczaniem. Problemem jest fakt, że w wielu sytuacjach stanowisko organów podatkowych nie jest w tej sprawie jednoznaczne, a również sądy administracyjne coraz częściej wypowiadają się w sprzeczności z resortem finansów.

konto

Czym jest zakładowy plan kont i w jaki sposób powstaje?

Konto księgowe służy do zapisywania operacji gospodarczych, które miały miejsce w firmie lub instytucji. Dla każdej pozycji bilansowej są prowadzone osobne konta księgowe. Niekiedy jest konieczność zakładania kont pomocniczych. Konto księgowe jest podstawowym urządzeniem księgowym i służy do ewidencji aktywów, pasywów i operacji gospodarczych organizacji. 

pan w garniturze

Jakie kwestie porusza Konstytucja Biznesu?

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw, których głównym celem jest ułatwienie prowadzenie działalności gospodarczej poprzez uproszczenie i uporządkowanie przepisów z zakresu prawa gospodarczego. Wprowadzone zmiany mają zapewnić przedsiębiorcom bardziej partnerską pozycję wobec urzędów.

osoba licząca na kalkulatorze

Kto może złożyć rozliczenia podatkowe w imieniu podatnika?

Na wypełnionej deklaracji podatkowej konieczny jest podpis. Stanowi on potwierdzenie zawartych w dokumencie danych. Wyjątkiem są roczne zeznania podatkowe PIT, składane za pośrednictwem Internetu. Zgodnie z art. 80a. ordynacji podatkowej, deklaracja podatkowa, także e-deklaracja, może być podpisana przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Zapraszamy do lektury naszego wpisu na ten temat.