blog

błąd na fakturze

Jak korygować błędy na fakturach?

Dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego jest faktura wystawiana przez sprzedawcę. Zdarza się jednak, że może ona zawierać różnego rodzaju błędy, które powinny być poprawione. Możliwe jest też pojawienie się okoliczności, które powodują powstanie nowego stanu faktycznego. Ponieważ nie ma podstaw do wycofania wydanego dokumentu dla zapewnienia poprawności rozliczeń podatkowych oraz rzetelności ksiąg konieczne będzie skorygowanie […]

kontrola podatkowa

Cele i zadania kontroli podatkowych

Każdy podmiot osiągający przychody z prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od formy, w jakiej jest ona prowadzona, a także osoba fizyczna mogą zostać poddane kontroli podatkowej. Uprawnienie do podejmowania działań w tym zakresie mają ograny podatkowe właściwe dla danego rodzaju daniny. Przyjrzyjmy się bliżej kwestiom wiążącym się z kontrolami podatkowymi.

księgowosć

Jak prowadzić księgowość w stanie upadłości?

  Procesy upadłościowe są normalną częścią funkcjonowania przedsiębiorstw i w zależności od okoliczności prowadzą albo do likwidacji działalności, albo mają na celu poprawę ich sytuacji, będąc szansą na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, a jednocześnie na dokonanie restrukturyzacji i kontynuowanie działalności. Postawienie firmy w stan upadłości ma jednak duże znaczenie dla wszystkich obszarów jej działania, w tym […]

księgowość

Pomoc księgowa przy sporządzaniu biznesplanu. Dlaczego warto z niej skorzystać?

Zalążek biznesu pojawia się wraz z powstaniem solidnego, rzeczowego biznesplanu. Dlaczego sporządzenie go jest tak ważne zarówno dla nowopowstających, jak i doświadczonych firm? Czy tworząc projekt warto zasięgnąć rady specjalisty?

samochody

Zasady rozliczania kosztów samochodów firmowych

Każdy przedsiębiorca wie, jak wiele pułapek i niejasności pojawia się w czasie rachowania finansów firmy oraz – a może przede wszystkim – przy ustalaniu należności podatkowych. Regularnym kłopotem okazuje się między innymi rozliczanie kosztów samochodów firmowych – szczególnie tych, które wykorzystywane są również prywatnie. W jaki sposób uwzględnić wydatki na samochód w firmowej księgowości?

liczenie dochodu

Na czym polega różnica między przychodem a dochodem?

Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza konieczność precyzyjnego dokumentowania wszystkich zwieranych transakcji oraz szczegółowego rozliczania się z fiskusem z powstających należności podatkowych. Dla zapewnienia jednolitych reguł funkcjonowania dla podmiotów o porównywalnej wielkości i skali działania wszystkie czynności związane z rejestrowaniem poszczególnych zdarzeń gospodarczych są ściśle uregulowane przez obowiązujące przepisy.