blog

księgowość

Pomoc księgowa przy sporządzaniu biznesplanu. Dlaczego warto z niej skorzystać?

Zalążek biznesu pojawia się wraz z powstaniem solidnego, rzeczowego biznesplanu. Dlaczego sporządzenie go jest tak ważne zarówno dla nowopowstających, jak i doświadczonych firm? Czy tworząc projekt warto zasięgnąć rady specjalisty?

samochody

Zasady rozliczania kosztów samochodów firmowych

Każdy przedsiębiorca wie, jak wiele pułapek i niejasności pojawia się w czasie rachowania finansów firmy oraz – a może przede wszystkim – przy ustalaniu należności podatkowych. Regularnym kłopotem okazuje się między innymi rozliczanie kosztów samochodów firmowych – szczególnie tych, które wykorzystywane są również prywatnie. W jaki sposób uwzględnić wydatki na samochód w firmowej księgowości?

liczenie dochodu

Na czym polega różnica między przychodem a dochodem?

Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza konieczność precyzyjnego dokumentowania wszystkich zwieranych transakcji oraz szczegółowego rozliczania się z fiskusem z powstających należności podatkowych. Dla zapewnienia jednolitych reguł funkcjonowania dla podmiotów o porównywalnej wielkości i skali działania wszystkie czynności związane z rejestrowaniem poszczególnych zdarzeń gospodarczych są ściśle uregulowane przez obowiązujące przepisy.

kasa fiskalna

Kto jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej i co z tego wynika?

Informacje o tym, kto dokładnie ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej, można uzyskać dzięki Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jakie informacje można uzyskać z tego dokumentu?

Biznesman z laptopem leży na łóżku hotelowym

Jakie miejsce w kosztach firmy zajmują podróże służbowe?

Podróże służbowe są zagadnieniem, które pojawia się w wielu firmach, jednak przedsiębiorcy miewają problem z ich prawidłowym rozliczaniem. Problemem jest fakt, że w wielu sytuacjach stanowisko organów podatkowych nie jest w tej sprawie jednoznaczne, a również sądy administracyjne coraz częściej wypowiadają się w sprzeczności z resortem finansów.

konto

Czym jest zakładowy plan kont i w jaki sposób powstaje?

Konto księgowe służy do zapisywania operacji gospodarczych, które miały miejsce w firmie lub instytucji. Dla każdej pozycji bilansowej są prowadzone osobne konta księgowe. Niekiedy jest konieczność zakładania kont pomocniczych. Konto księgowe jest podstawowym urządzeniem księgowym i służy do ewidencji aktywów, pasywów i operacji gospodarczych organizacji.