blog

vat

Podatek VAT bez tajemnic. Co warto o nim wiedzieć?

Podatek VAT to podatek od towarów i usług. Jest on doliczany do wartości netto każdej dokonywanej przez nas transakcji kupna-sprzedaży. Każdy polski konsument i przedsiębiorca ma z nim styczność. W naszym kraju został wprowadzony 8 stycznia 1993 roku, a w marcu 2004 roku został on uregulowany i dostosowany do prawa podatkowego Unii Europejskiej. Oto kilka […]

przedsiębiorca

Najczęstsze błędy podatkowe popełniane przez przedsiębiorców

Podatki są to bezzwrotne, powszechne i przymusowe świadczenia pieniężne na rzecz państwa. Rozliczenie ich jest obowiązkiem każdego obywatela i przedsiębiorcy. PIT-y tych ostatnich są zdecydowanie bardziej skomplikowane od osób zatrudnionych na etacie, dlatego często można w nich spotkać różne pomyłki i błędy. Początkujący przedsiębiorcy mogą również popełniać różne inne błędy dotyczące podatków i ich opłacania. […]

księgowość

Środki trwałe w działalności gospodarczej

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy wykorzystują różnego rodzaju składniki majątku. Możemy tu wymienić chociażby samochód, laptop, drukarkę czy telefon. W określonych przypadkach składniki te można zaklasyfikować do środków trwałych. Dlatego warto poznać definicję środka trwałego oraz podział, jaki obowiązuje w ich przypadku. Dosyć częstym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest także nieumiejętność oddzielenia środków trwałych od wyposażenie […]

opłaty

Rozliczanie z zakresu ochrony środowiska. Kogo dotyczy i co obejmuje?

Działalność gospodarcza kojarzy się raczej z obowiązkami dotyczącymi przestrzegania przepisów dotyczących kwestii podatkowych, związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz wymogami kodeksu pracy w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa. Jednak istnieją także regulacje środowiskowe, łączące się z ochroną zasobów naturalnych i powstawaniem odpadów poprodukcyjnych. Każde przedsiębiorstwo korzystające w swej działalności ze środowiska naturalnego jest zobowiązane do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, […]

wniosek kredytowy

Sporządzanie wniosku kredytowego. O czym należy pamiętać?

Kredyt pozwala na uzyskanie dodatkowych środków na prowadzoną działalność gospodarczą.  Może pomóc w zdobyciu pieniędzy na rozwój firmy – zakup nowych maszyn i urządzeń, otwarcie dodatkowych oddziałów w innych miastach lub wprowadzenie technologii. Pozyskane środki mogą być także przeznaczone np. na rozbudowę zakładu przemysłowego lub zmianę wystroju w przypadku działalności handlowej. Bardzo często firmy decydują […]

wybór księgowej

Pięć cech dobrej księgowej

Prowadzenie ksiąg rachunkowych bywa trudne i często wiąże się z działaniem pod dużą presją. Poszukując odpowiedniej osoby do prowadzenia księgowości, musimy brać pod uwagę różne elementy, które pozwolą na dobre wykonywanie wszystkich zadań. Sprawdźmy, jakie cechy dobrej księgowej mogą być najważniejsze i na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.   Skrupulatność i dobra organizacja pracy Księgowość […]