blog

Biznesman z laptopem leży na łóżku hotelowym

Jakie miejsce w kosztach firmy zajmują podróże służbowe?

Podróże służbowe są zagadnieniem, które pojawia się w wielu firmach, jednak przedsiębiorcy miewają problem z ich prawidłowym rozliczaniem. Problemem jest fakt, że w wielu sytuacjach stanowisko organów podatkowych nie jest w tej sprawie jednoznaczne, a również sądy administracyjne coraz częściej wypowiadają się w sprzeczności z resortem finansów.

konto

Czym jest zakładowy plan kont i w jaki sposób powstaje?

Konto księgowe służy do zapisywania operacji gospodarczych, które miały miejsce w firmie lub instytucji. Dla każdej pozycji bilansowej są prowadzone osobne konta księgowe. Niekiedy jest konieczność zakładania kont pomocniczych. Konto księgowe jest podstawowym urządzeniem księgowym i służy do ewidencji aktywów, pasywów i operacji gospodarczych organizacji. 

pan w garniturze

Jakie kwestie porusza Konstytucja Biznesu?

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw, których głównym celem jest ułatwienie prowadzenie działalności gospodarczej poprzez uproszczenie i uporządkowanie przepisów z zakresu prawa gospodarczego. Wprowadzone zmiany mają zapewnić przedsiębiorcom bardziej partnerską pozycję wobec urzędów.

osoba licząca na kalkulatorze

Kto może złożyć rozliczenia podatkowe w imieniu podatnika?

Na wypełnionej deklaracji podatkowej konieczny jest podpis. Stanowi on potwierdzenie zawartych w dokumencie danych. Wyjątkiem są roczne zeznania podatkowe PIT, składane za pośrednictwem Internetu. Zgodnie z art. 80a. ordynacji podatkowej, deklaracja podatkowa, także e-deklaracja, może być podpisana przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Zapraszamy do lektury naszego wpisu na ten temat.

bilans otwarcia

Jak sporządzić bilans otwarcia?

Prowadzenie pełnej księgowości samodzielnie jest coraz rzadziej spotykaną praktyką. Choć dostępność programów do prowadzenia księgowości stale się zwiększa, to jest to zadanie wymagające nie tylko czasu, ale także wiedzy i doświadczenia. Popełnione podczas prowadzenia rachunkowości błędy mogą okazać się wyjątkowo kosztowne. Wyjaśniamy, czym jest bilans otwarcia oraz w jaki sposób, prawidłowo go sporządzić.

podatki

Kiedy i dlaczego warto rozliczać podatki kwartalnie?

Każdy podatnik zobowiązany jest do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku osób pozostających w stosunku pracy obowiązek ten bierze na siebie pracodawca. Nieco inaczej jest w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Mogą one rozliczać podatki każdego miesiąca lub co kwartał. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z kwartalnego rozliczania podatków i […]