Doradztwo podatkowe

  • sporządzamy dokumentację pod transakcje między podmiotami powiązanymi,
  • prowadzimy audyty Podatkowe
  • udzielamy podatnikom porad na temat zakresu ich obowiązków podatkowych
  • reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w zakresie sądowej kontroli decyzji
  • wykonujemy analizy i symulacje konsekwencji podatkowych podjętych i planowanych decyzji biznesowych
  • przeprowadzamy przekształcenia podmiotów gospodarczych