Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów cena usługi od 150,00 netto za miesiąc

 

Osoby Fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wspólnicy spółek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem dochodowym zarówno w wersji skali podatkowej, jak i podatkiem liniowym zobowiązani są do prowadzenia ewidencji w postaci księgi przychodów i rozchodów. Ewidencja ta swym zakresem obejmuje wszystkie przychody i związane z nimi koszty uzyskania przychodu, które stanowią podstawę ustalenia dochodu i należnego podatku dochodowego. W imieniu naszych klientów zajmujemy się prowadzeniem ewidencji księgowej.

 

Uproszczona księgowość – nasza oferta

 

Podatnikom zobowiązanym do prowadzenia uproszczonej ewidencji księgowej w postaci księgi przychodów i rozchodów oferujemy:

 

  • wysoki poziom merytoryczny prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  • reprezentacja przed urzędem skarbowym oraz rozliczenia ZUS,
  • doradztwo podatkowe w kwocie abonamentu,
  • co miesięczne raporty w wersji dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta,
  • sporządzanie wniosków kredytowych i dokumentów niezbędnych dla bieżącego monitoringu bankowego,
  • weryfikacja dokumentów księgowych,
  • oszczędność czasu,
  • zmniejszenie kosztów.