Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługi biura rachunkowego Lidii Sarneckiej w Toruniu

Księgi rachunkowe to najbardziej zaawansowana forma księgowości, która przewidziana jest dla spółkę kapitałowych (z o.o. i S.A.) oraz dla innych podmiotów, które w poprzednim roku osiągnęły przychody ze sprzedaży przekraczające 1.200.000 euro.

Nieprowadzenie lub nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych może okazać się katastrofalne w skutkach, dlatego to zadanie najlepiej powierzyć biuru rachunkowemu. W Biurze Doradztwa Podatkowego Lidii Sarneckiej w Toruniu świadczymy kompleksową usługę polegającą na prowadzeniu ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości), w cenie od 400,00 zł netto za miesiąc.

Pełna księgowość

Pełna księgowość to sposób księgowania przychodów oraz całego majątku należącego do przedsiębiorstwa – od elementów wyposażenia, po środki w gotówce. Ten system ewidencjonowania jest bardzo skomplikowany, dlatego wymaga wyjątkowej precyzji.

Zalety korzystania z usług zewnętrznej księgowości:

  • oszczędność czasu,
  • zmniejszenie kosztów,
  • wysoki poziom merytoryczny prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  • reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS-em,
  • weryfikacja dokumentów księgowych,
  • doradztwo podatkowe w kwocie abonamentu,
  • co miesięczne raporty w wersji dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta,
  • sporządzanie wniosków kredytowych i dokumentów niezbędnych dla bieżącego monitoringu bankowego.