CELE I ZADANIA KONTROLI PODATKOWYCH
rozmawiające kobiety

Każdy podmiot osiągający przychody z prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od formy, w jakiej jest ona prowadzona, a także osoba fizyczna mogą zostać poddane kontroli podatkowej. Uprawnienie do podejmowania działań w tym zakresie mają ograny podatkowe właściwe dla danego rodzaju daniny. Przyjrzyjmy się bliżej kwestiom wiążącym się z kontrolami podatkowymi.

Kto i w jakich warunkach może prowadzić kontrolę podatkową?

Rozpoczęcie kontroli podatkowej odbywa się na mocy decyzji organu uprawnionego do jej prowadzenia. Są to m.in. naczelnicy urzędów skarbowych i celnych, a także organy samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu lub województwa. Możliwość kontroli wynika bezpośrednio z regulacji ordynacji podatkowej. Organ może prowadzić kontrolę po wcześniejszym zawiadomieniu przedsiębiorcy z wyprzedzeniem, które musi wynieść minimum 7 dni. Kontrola tego rodzaju musi się rozpocząć w ciągu 30 dni od dostarczenia powiadomienia. Istnieje także możliwość prowadzenia kontroli bez uprzedzenia. Będzie tak np. wówczas, gdy działalność nie jest zgłoszona do opodatkowania, wiąże się ze zwrotem podatku albo rozliczeniem podatku naliczonego czy w grę wchodzi ustalenie przestrzegania obowiązku ewidencjonowania obrotów przy wykorzystaniu kasy fiskalnej.

Dlaczego przeprowadza się kontrolę podatkową?

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy rozliczenia związane ze zobowiązaniami podatkowymi są realizowane prawidłowo zarówno w zakresie ich ustalania, jak i terminowości i prawidłowości wpłat. Zakres kontroli jest określany każdorazowo w decyzji dotyczącej jej podjęcia. Dotyczy on okresu, jaki jest nią objęty, a także rodzaju zobowiązań, które będą w jej trakcie weryfikowane.

Jakie mogą być efekty kontroli podatkowej?

Kontrola podatkowa kończy się sporządzeniem protokołu, który jest przedstawiany przedsiębiorcy. Następnym elementem działań podejmowanych przez organy skarbowe jest postępowanie podatkowe. Bazuje ono na ustaleniach kontrolnych i kończy się wydaniem decyzji i ewentualnym określeniem wysokości zobowiązania.