Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 


księgowośćProwadzenie ksiąg rachunkowych to najbardziej zaawansowana forma księgowości, która przewidziana jest dla spółek kapitałowych oraz innych podmiotów, które w poprzednim roku osiągnęły przychody ze sprzedaży przekraczające 2 mln euro. Brak ksiąg podatkowych niesie za sobą poważne konsekwencje. Zadanie to warto zlecić biuru rachunkowemu. Ten system ewidencjonowania jest bardzo skomplikowany i wymaga wyjątkowej precyzji. W Biurze Doradztwa Podatkowego Lidii Sarneckiej w Toruniu świadczymy kompleksową usługę polegającą na prowadzeniu ksiąg rachunkowych już od 600 zł netto za miesiąc.

Zajmujemy się pełną księgowością, a nasze działania mogą być uzupełnione o ewidencję księgową w postaci księgi przychodów i rozchodów, obsługę kadrowo-płacową czy doradztwo podatkowe. Działamy w siedzibie naszego biura, u klienta oraz oferujemy usługi biura rachunkowego on-ine.

 

Konsekwencje braku ksiąg rachunkowych

Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku reguluje wszystkie warunki dotyczące ksiąg rachunkowych. Muszą być prowadzone rzetelnie i zgodnie z rzeczywistością, zawierać kompletne i bezbłędnie wprowadzone dane oraz zapewniać ciągłość zapisu. Dodatkowo muszą być zapisane tak, by możliwe było sprawdzenie ich poprawności. Złamanie postanowień zawartych w ustawie lub nieprowadzenie ksiąg, mimo że działalność tego wymaga podlega odpowiednim sankcjom regulowanych przez artykuł 61. Kodeksu karnego skarbowego. Nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych podlega karze grzywny nawet do 720 stawek dziennych. Sąd ustala stawkę dzienną w odniesieniu do dochodów sprawcy, warunki osobiste i rodzinne, możliwości zarobkowe i stosunki majątkowe.

 

Zalety korzystania z usług zewnętrznej księgowości

Znalezienie księgowej oferującej kompleksowe usługi z zakresu księgowości może być trudne. Na szczęście nasze biuro podejmie się wszelkich wyzwań. Zalety współpracy z nami to między innymi:

  • oszczędność czasu,
  • zmniejszenie kosztów,
  • wysoki poziom merytoryczny prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  • reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS-em,
  • weryfikacja dokumentów księgowych,
  • doradztwo podatkowe w kwocie abonamentu,
  • comiesięczne raporty w wersji dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta,
  • sporządzanie wniosków kredytowych i dokumentów niezbędnych dla bieżącego monitoringu bankowego.