Doradztwo podatkowe


doradztwo podatkoweNasze biuro specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym. Wszystkie nasze działania regulowane są przez Ustawę o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 roku. Prowadzimy w imieniu i na rzecz płatników, inkasentów oraz podatników wszelkiego rodzaju dokumentację podatkową. Są to księgi rachunkowe, podatkowe i inne zapisy związane z celami podatkowymi. Udzielamy naszym klientom porad, opinii i wyjaśnień dotyczących ich zobowiązań podatkowych. Sporządzamy zeznania i deklaracje podatkowe. Prowadzimy ewidencję VAT podatników, zarówno czynnych, zwolnionych, jak i w przypadku wewnątrzwspólnotowego zakupu towaru. Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji publicznej i podczas kontroli. Oprócz profesjonalnego doradztwa podatkowego oferujemy szeroki wybór usług księgowych.

 

Zakres usług w ramach doradztwa podatkowego

Nasze biuro rachunkowe zapewnia wykwalifikowane i doświadczone doradztwo w każdym temacie związanym z podatkami. Oferujemy wsparcie, rzetelną opinię oraz działania wszystkim klientom, którzy czują się zagubieni w świecie podatków, a wypełnianie formularzy i dokonywanie obliczeń przysparza im problemów. Misją biura Lidii Sarneckiej jest kompleksowe zadbanie o klientów i przeprowadzenie ich z sukcesem przez wszystkie kroki niezbędne do osiągnięcia poprawnej ewidencji podatkowej.

Zakres działań naszego biura rachunkowego jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi następujące usługi podatkowe:

  • sporządzamy dokumentację pod transakcje między podmiotami powiązanymi,
  • prowadzimy audyty podatkowe,
  • udzielamy podatnikom porad na temat zakresu ich obowiązków podatkowych,
  • reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w zakresie sądowej kontroli decyzji,
  • wykonujemy analizy i symulacje konsekwencji podatkowych podjętych i planowanych decyzji biznesowych,
  • przeprowadzamy przekształcenia podmiotów gospodarczych.

 

Ewidencja VAT – Toruń

Do prowadzenia ewidencji VAT są zobowiązani przedsiębiorcy, którzy muszą odprowadzać podatki z tytułu dokonanej sprzedaży. Jeśli należysz do tego grona, zapraszamy do współpracy z naszym biurem rachunkowym w Toruniu. Współpracujemy z wieloma okolicznymi przedsiębiorcami, którym zależało na powierzeniu firmowych finansów w ręce profesjonalistów.

Prowadzimy ewidencję VAT podatników czynnych i zwolnionych. Ewidencja podatników czynnych powinna zawierać dane do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość kwoty podatku należnego i jego korekt, a także dane do identyfikacji transakcji.

Ewidencja podatników zwolnionych powinna zawierać rozpiskę sprzedaży za cały dzień, jednak nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w następnym dniu. Przepisy jasno nie określają ewidencji podatników zwolnionych, dlatego dozwolona jest każda forma zapisu.

Już dziś skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy i przekonaj się, że ewidencja VAT nie kryje przed nami tajemnic. Specjaliści z Torunia są do Twojej dyspozycji.