Blog


Pragniemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem nie tylko podczas podejmowanej współpracy, ale także na naszej stronie internetowej. Dlatego zachęcamy do bieżącej lektury artykułów, które umieszczamy na blogu naszego Biura Doradztwa Podatkowego. W publikowanych wpisach znajdą Państwo wiele wartościowych informacji dotyczących rozliczeń podatkowych, zasad aktualnego prawa podatkowego, podatku VAT oraz wielu innych istotnych tematów.

Ponadto dowiedzą się Państwo, w jaki sposób radzić sobie z przypadkowo popełnionymi błędami księgowymi oraz jak rozwiązywać i uzupełniać zaległości księgowe. Dzięki temu będą Państwo na bieżąco ze wszystkimi nowo wprowadzanymi zasadami obowiązującego prawa, a wiele kwestii, które być może wydawały się Państwu skomplikowane, zostanie rozjaśnionych.


obliczenia podatkowe

Jedną z podstawowych zasad istniejącego w naszym kraju porządku prawnego jest swoboda działalności gospodarczej, którą można podejmować bez konieczności ubiegania się o dodatkowe pozwolenia. Od tej reguły są jednak wyjątki, ponieważ w niektórych obszarach prawo nakłada rozmaite ograniczenia. Dotyczy to kwestii uznawanych za istotne dla funkcjonowania państwa, a zwłaszcza wówczas, gdy chodzi o jego bezpieczeństwo, zdrowie obywateli albo istotny interes publiczny. W niektórych przypadkach niezbędne okaże się więc uzyskanie koncesji, pozwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej. Sprawy te nie mają jednak wpływu na pozostałe formalności związane z prowadzeniem biznesu, mogą więc dotyczyć zarówno firm korzystającej z księgowości uproszczonej, jak i zobowiązanych do pełnej księgowości. W Toruniu usługami tego rodzaju zajmuje się Biuro Doradztwa Podatkowego Lidii Sarneckiej. Przyjrzyjmy się nieco bliżej reglamentacji działalności gospodarczej.

działalność gospodarczą

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja rynkowa sprawia, że nie wszystkie istniejące firmy są w stanie dopasować się do aktualnych warunków. Wielu przedsiębiorców decyduje się w takich przypadkach na likwidację swojego biznesu. Zdarza się jednak, że trudności mają charakter przejściowy związany np. z sezonowością popytu. Doskonałym wyjściem może się więc okazać skorzystanie z opcji przewidującej zawieszenie działalności gospodarczej. Nierzadko będzie to o wiele korzystniejsze niż jej likwidacja. Warto pamiętać, że nie zwalnia to z części obowiązków formalnych. Na ogół konieczne będzie więc dalsze korzystanie z usług księgowych. W Toruniu specjalizuje się w nich Biuro Doradztwa Podatkowego Lidii Sarneckiej. Przekonajmy się, jak wygląda zawieszenie działalności i co się z nim łączy.

znak zapytania

Działające na rynku firmy często dążą do stosowania różnych strategii służących obniżaniu swoich zobowiązań podatkowych. By temu przeciwdziałać, prawodawcy wprowadzają rozmaite rozwiązania ograniczające istniejące w tym obszarze możliwości. Jednym z takich mechanizmów są ceny transferowe. W Toruniu specjalistami w ich dziedzinie jest Biuro Doradztwa Podatkowego Lidii Sarneckiej. Przyjrzyjmy się bliżej tej tematyce.

sprawozdanie finansowe

Prowadzenie biznesu wiąże się z koniecznością wykonywania wielu obowiązków formalnych nakładanych przez istniejące regulacje prawne. Są one szczególnie rozbudowane, jeżeli chodzi o księgowość. Poza dokonywaniem odpowiednich zapisów w sporządzanej dokumentacji, ważne będzie także naliczanie zobowiązań oraz przygotowywanie zeznań podatkowych w ramach wszystkich dotykających danego podmiotu danin. Dla przedsiębiorstw, które z racji swej formy prawnej lub skali działania muszą prowadzić pełne księgi, dodatkową powinnością okaże się składanie sprawozdań finansowych. Na szczęście pomocą w ich opracowaniu służą firmy zajmujące się wykonywaniem usług rachunkowych. W Toruniu znakomitym przykładem może tu być Biuro Doradztwa Podatkowego Lidii Sarneckiej, oferujące kompleksowe prowadzenie księgowości. Przekonajmy się, czym są sprawozdania i kto musi je składać.

prowadzenie księgowości

Księgowość to nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa muszą sobie z nią radzić, aby uniknąć problemów związanych z prawem podatkowym.

ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenia społeczne w Polsce są realizowane przez dwa podmioty – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Choć oba mają na celu zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej, różnią się pod względem zakresu i warunków świadczeń.