Księga przychodów i rozchodów

 


Księga przychodów i rozchodów cena usługi od 200 netto za miesiąc

ręka sięgająca po segregator

 

Jak założyć księgę przychodów i rozchodów?

Założenie księgi przychodów i rozchodów podlega regulacji przez paragraf 10 rozporządzenia w sprawie KPiR. Zgodnie z tym zapisem księga przychodów i rozchodów powinna mieć swój początek wraz z 1 stycznia danego roku podatkowego lub z chwilą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieją przypadki, gdy wymagane jest również prowadzenie dokumentu ewidencji sprzedaży. Zakładany jest on również z tą datą. Podatkową księgę przychodów i rozchodów można również prowadzić elektronicznie. Regulowane to jest jednak przez inne paragrafy i wymaga spełnienia wielu założeń, między innymi określenie na piśmie szczególnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgi czy przechowywanie zapisanych danych w odpowiedni sposób na nośnikach. Komfortem, jaki zapewnia klientom nasze biuro rachunkowe, jest scedowanie na nas tych wszystkich zadań oraz powierzenie usługi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

 

Kogo dotyczy ten obowiązek?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wspólnicy spółek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem dochodowym zarówno w wersji skali podatkowej, jak i podatkiem liniowym, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji w postaci księgi przychodów i rozchodów. Ewidencja ta swym zakresem obejmuje wszystkie przychody i związane z nimi koszty uzyskania przychodu, które stanowią podstawę ustalenia dochodu i należnego podatku dochodowego. W imieniu naszych klientów zajmujemy się prowadzeniem ewidencji księgowej.

 

Rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym

pióro i tabelkiPrzedsiębiorca musi pamiętać o wszystkich zobowiązaniach wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego oraz nieprzekraczalnych terminach tych rozliczeń. Przykładowo ZUS musi być opłacony do 15 dnia miesiąca, chyba że przedsiębiorca nie zatrudnia dodatkowych pracowników – wówczas jest to 10 dzień miesiąca. Do 25 po danym okresie rozliczeniowym należy rozliczyć się z VAT-u, a do 20 każdego miesiąca z podatku dochodowego. Przestrzeganie wszystkich terminów oraz tworzenie całej dokumentacji jest czasochłonne i może być kłopotliwe dla przedsiębiorcy. Warto jest powierzyć to zadanie naszemu biuru rachunkowemu.

Zadzwoń do nas!