Dodatkowe usługi księgowe

 


kalkulator na kartce papieruNasze biuro świadczy szereg dodatkowych usług księgowych. Obsługujemy zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i spółki prawa handlowego.

Dodatkowe usługi obejmują:
• obsługę kadrowo-płacową,
• sporządzanie sprawozdań finansowych do KRS oraz banków,
• pomoc w sporządzaniu wniosków do banków,
• sprawozdawczość statystyczną,
• składanie dokumentów do PFRON,
• wnioski o dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
• doradztwo w podejmowaniu decyzji biznesowych.