Czy warto przejść na tzw. estoński CIT

CIT

 

Czy warto przejść na tzw. estoński CIT? W ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorców zastanawia się nad tą kwestią, starając się znaleźć optymalne rozwiązanie dla swojej firmy.

Czym jest estoński CIT?

Estoński CIT to innowacyjny system opodatkowania. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa opodatkowane są tylko wtedy, gdy wypłacają zyski swoim właścicielom. Innymi słowy, jeżeli firma reinwestuje zyski we własny rozwój, nie musi płacić podatku dochodowego. To podejście do opodatkowania sprawia, że przedsiębiorcy mogą lepiej planować swoje finanse i inwestycje.

Czy warto przejść na estoński CIT?

Przejście na estoński CIT może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorców w Toruniu. Po pierwsze, zwolnienie z obowiązku opodatkowania zysków reinwestowanych może prowadzić do szybszego rozwoju firmy, gdyż przedsiębiorcy dysponują większymi środkami na inwestycje. Po drugie, eliminuje to konieczność płacenia zaliczek na podatek dochodowy, co również wpływa na poprawę płynności finansowej firmy. Po trzecie, estoński CIT może być atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych, gdyż pozwala na optymalizację kosztów podatkowych. Niemniej jednak warto pamiętać, że nie każde przedsiębiorstwo będzie korzystać z tego rozwiązania w równym stopniu – wszystko zależy od indywidualnej sytuacji firmy i jej strategii rozwoju.

Kto może przejść na estoński CIT?

Estoński CIT w Polsce został wprowadzony z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. W 2020 roku mogły z niego skorzystać firmy, których przychody nie przekraczały 50 milionów złotych (przy czym wartość ta ma się zmieniać w kolejnych latach). Aby przejść na estoński CIT, przedsiębiorca musi spełniać także inne warunki, takie jak posiadanie minimum 15% udziałów w spółce przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku oraz brak powiązań kapitałowych z innymi podmiotami prawnymi. Warto również zaznaczyć, że estoński CIT nie przysługuje spółkom handlującym nieruchomościami ani tym, które prowadzą działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.