CZYM JEST KARTA PODATKOWA I KTO MOŻE Z NIEJ KORZYSTAĆ?
znak pytajnika

Jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej jest karta podatkowa. Nie wszyscy mogą z niej skorzystać, a ci, którzy się na nią zdecydowali zobowiązani, muszą przestrzegać paru zasad. Przyjrzyjmy się bliżej zagadnieniu karty podatkowej. Czym jest karta podatkowa, kto może z niej skorzystać? Jakie wiążą się w związku z kartą podatkową obowiązki dla przedsiębiorcy?

Co to jest karta podatkowa?

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, należy wybrać formę opodatkowania działalności gospodarczej. Jedną z najprostszych form opodatkowania działalności jest właśnie karta podatkowa. Jest ona przeznaczona specjalnie dla małych firm, niezatrudniających wielu pracowników. W przypadku tego typu formy opodatkowania nie ma konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy też składania deklaracji PIT. Ale po kolei.

Jako biuro rachunkowo-księgowe zawsze tłumaczymy naszym klientom rozpoczynającym prowadzenie firmy z karta podatkową, mimo że jest to jedna z prostszych form opodatkowania działań firmy, nie znaczy to, że jest ona prosta. Należy bowiem pamiętać, że:

 • należy płacić ustalony przez naczelnika urzędu skarbowego podatek również, wtedy kiedy nie osiągnęliśmy zysku, czy wręcz ponosimy stratę. Wysokość tego podatku nie jest wysoka i jest na poziomie stałym niezależnym od wysokości dochodów, to jednak brak osiągania przychodów w danym miesiącu może być dużym stresem dla przedsiębiorcy,
 • przedsiębiorca nie ma zbytnio wpływu na wysokość opłacanego podatku – wysokość podatku zależy bowiem zarówno od liczby zatrudnianych pracowników, od rodzaju prowadzonej działalności, jak i liczby mieszkańców gminy, na której prowadzona jest działalność,
 • karta podatkowa może być przeszkodą w zaciągnięciu kredytu, ponieważ banki nie do końca mają możliwość oceny faktycznego dochodu przedsiębiorcy i oceny zdolności kredytowej.

Jakie obowiązki mają właściciele firm korzystający z karty?

Przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą karty podatkowej muszą bezwzględnie pamiętać o tym, że:

 • nie mogą prowadzić innej poza rozliczaną kartą działalności gospodarczej,
 • małżonek właściciela firmy nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie,
 • nie mogą korzystać z usług osób zatrudnionych włącznie przez siebie, z wyjątkiem usług specjalistycznych,
 • nie mogą wytwarzać wyrobów opodatkowanych na podstawie odrębnych przepisów akcyzą,
 • muszą funkcjonować na terytorium państwa polskiego.

Który rodzaj działalności może podlegać karcie podatkowej?

Działalność firmy, która chce się rozliczać przy pomocy karty podatkowej, musi pochodzić z zakresu dwunastu działów wymienionych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Oznacza to, że z karty podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy, których działalność dotyczy takich obszarów, jak:

 • działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa,
 • usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami,
 • usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi,
 • gastronomia,
 • usługi transportowe,
 • usługi rozrywkowe,
 • sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach,
 • wolne zawody świadczone w zakresie ochrony zdrowia, np. lekarz, pielęgniarka,
 • wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych,
 • opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi,
 • usługi edukacyjne – udzielanie lekcji na godziny,
 • usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy.

Podstawową korzyścią dla właścicieli firm, którzy zdecydowali się na tę formę opodatkowania działalności, jest zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy.