Na czym polega pełna księgowość?

 

pełna księgowość

Pełna księgowość polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Jest to najbardziej zaawansowana forma księgowości przeznaczona dla wybranych podmiotów, takich jak spółki kapitałowe, spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjne oraz innych firm, których przychody netto za ubiegły rok przekroczyły określoną wartość (2 mln euro).

Na czym polega pełna księgowość?

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na określonych warunkach reguluje ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. W ramach pełnej księgowości wszystkie podejmowane przez firmę transakcje finansowe muszą być rozliczane rzetelnie, systematycznie i zgodnie ze stanem rzeczywistym. Muszą być ewidencjonowane zarówno elementy majątku firmy, jak i źródła finansowania tego majątku.

Rzetelne prowadzenie pełnej księgowości ma istotne znaczenie dla organów podatkowych w przypadku ewentualnej kontroli, ale nie tylko. Systematycznie wprowadzane zapisy w księgach handlowych pozwalają na bieżącą ocenę sytuacji finansowej danego podmiotu. Można sprawnie oszacować wszelkie zyski i straty, co jest ważne podczas podejmowania finansowych decyzji.

Jak prowadzić pełną księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości wymaga nie tylko pewnej wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim cierpliwości i czasu. Księgi rachunkowe muszą być kompletne i pozbawione błędów. Należy dbać o zapewnienie ciągłości zapisów. Wszelkie nieprawidłowości podlegają odpowiednim sankcjom regulowanym przez artykuł 61. Kodeksu karnego skarbowego.

Dlatego zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura księgowego, które specjalizuje się w prowadzeniu pełnej księgowości w Toruniu. To dla każdego przedsiębiorcy szereg istotnych korzyści, tj. wysoki poziom merytoryczny prowadzonych ksiąg rachunkowych, oszczędność czasu, ograniczenie kosztów itd.