CZYM JEST TZW. PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ?
nowoczesny kalkulator

Pełna księgowość to termin określający czynności informacyjno-kontrolne związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Wiele firm i instytucji podlega obowiązkowi wdrożenia pełnej księgowości. Konieczność rejestrowania przychodów i kosztów dotyczy nie tylko osób prawnych (np. spółki z o.o., spółki akcyjne), ale również niektórych osób fizycznych.

W tym artykule podpowiemy, czym właściwie jest pełna księgowość i kogo dotyczy.

Specyfika pełnej księgowości

Pełna księgowość jest zdecydowanie bardziej skomplikowana i zaawansowana niż tzw. księgowość uproszczona, dlatego muszą zajmować się nią osoby z niezbędną wiedzą i pewnym doświadczeniem. Wiele osób korzysta więc z usług zewnętrznych biur księgowych, które świadczą usługi tego rodzaju. Konieczne jest odpowiednie księgowanie wszelkich operacji, jakie dokonywane są w danym przedsiębiorstwie, odnotowanie wszelkich transakcji, przelewów przychodzących i wychodzących, a także skrupulatne archiwizowanie wszelkich dokumentów kupna i sprzedaży. Są to więc czasochłonne i zaawansowane czynności, z którymi raczej nie poradzi sobie samodzielnie przedsiębiorca, więc niezbędne jest skorzystanie z pomocy profesjonalistów. Pracy jest sporo, a dodatkowo trzeba na bieżąco poznawać zmieniające się przepisy.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Pełną księgowość muszą prowadzić przedsiębiorstwa, w których do tej pory była prowadzona księgowość uproszczona, ale działalność zostaje przekształcona w spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową lub spółkę komandytowo-akcyjną. W tych przypadkach występuje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dodatkowo do wdrożenia pełnej księgowości zobligowane są przedsiębiorcy, których przychody netto przekroczyły limit 2 mln euro (w przeliczeniu na złotówki). Pełne księgi wiążą się z większą ilością obowiązków ewidencyjnych w porównaniu z księgowością uproszczoną. Przedsiębiorca musi w nich ujmować wszystkie operacje gospodarcze. W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:

  • dzienniki
  • księga główna
  • księgi pomocnicze
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych
  • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)