Czym są ceny transferowe?

ceny transferowe

Poznaj tajniki cen transferowych razem z nami!

Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe to wartości określone pomiędzy powiązanymi jednostkami gospodarczymi za dostarczane produkty, usługi lub prawa własności intelektualnej. Mają one kluczowe znaczenie dla rozliczeń podatkowych w wielu branżach i sektorach gospodarki. Celem ustalania cen transferowych jest realistyczne określenie wyniku finansowego każdej z uczestniczących stron transakcji, a tym samym właściwe rozdzielenie dochodów i kosztów.

W jakim celu stosuje się ceny transferowe?

Ceny transferowe umożliwiają optymalizację podatkową zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Stosując ceny transferowe, międzynarodowe przedsiębiorstwa mogą zoptymalizować swoje zobowiązania podatkowe poprzez przeniesienie zysków do krajów o niższych stawkach podatku. Nadmierne obciążenia podatkowe w jednym kraju mogą zatem być przełożone i skompensowane w innym miejscu.

Z drugiej strony, stosowanie cen transferowych znajduje także swoje zastosowanie w przypadku firm działających na rynku krajowym – np. w sytuacji tworzenia grup kapitałowych, gdzie spółki-matki efektywnie zarządzają swoimi spółkami-córkami.

Jakie jest ryzyko stosowania cen transferowych?

Stosowanie cen transferowych wiąże się z pewnym ryzykiem.

W przypadku wykrycia przez organy podatkowe nieprawidłowości w stosowaniu cen transferowych przedsiębiorstwo może zostać obciążone dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi, naruszeniami przepisów prawa oraz negatywnym wpływem na wizerunek firmy w Toruniu.

Ponadto, nieprecyzyjne stosowanie cen transferowych może prowadzić do nieefektywnego zarządzania przepływami finansowymi.