Czym się różni ubezpieczenie w ZUS od KRUS

ubezpieczenie społeczne

 

Ubezpieczenia społeczne w Polsce są realizowane przez dwa podmioty – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Choć oba mają na celu zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej, różnią się pod względem zakresu i warunków świadczeń.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – podstawowy system ubezpieczeń

ZUS to państwowa instytucja, która zajmuje się realizacją ubezpieczeń społecznych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Obejmuje ona trzy rodzaje ubezpieczeń – emerytalne, rentowe oraz chorobowe. ZUS odpowiada za świadczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, macierzyńskie oraz zasiłki dla bezrobotnych. Składki na ubezpieczenie społeczne są pobierane od pracodawcy oraz pracownika, a ich wysokość zależy od podstawy wymiaru składki oraz rodzaju zawartej umowy.

Aby poprawnie rozliczać się z ZUS, warto skorzystać z profesjonalnych usług rachunkowych w Toruniu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – system dla rolników

KRUS natomiast jest odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników oraz ich rodzin. Ubezpieczenie w KRUS obejmuje emerytury, renty, zasiłki chorobowe, macierzyńskie oraz świadczenia rodzinne. Składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS są ustalane indywidualnie dla każdego rolnika, w zależności od wielkości gospodarstwa oraz liczby osób pracujących na roli. Warto dodać, że KRUS nie obejmuje osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej – dotyczy wyłącznie rolników indywidualnych.

Różnice między ubezpieczeniem w ZUS a KRUS

Najważniejszą różnicą między ZUS a KRUS jest to, że pierwszy obejmuje osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej, natomiast drugi – wyłącznie rolników indywidualnych i ich rodziny. Składki na ubezpieczenie społeczne są w ZUS pobierane od pracodawcy oraz pracownika, a ich wysokość zależy od podstawy wymiaru składki oraz rodzaju zawartej umowy, podczas gdy w przypadku KRUS są ustalane indywidualnie dla każdego rolnika. Ponadto, KRUS oferuje swoim ubezpieczonym dodatkowe świadczenia, takie jak pomoc finansową na cele inwestycyjne czy na zakup materiałów siewnych, co nie ma miejsca w przypadku ZUS.