JAK KORYGOWAĆ BŁĘDY NA FAKTURACH?błąd na fakturze

Dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego jest faktura wystawiana przez sprzedawcę. Zdarza się jednak, że może ona zawierać różnego rodzaju błędy, które powinny być poprawione. Możliwe jest też pojawienie się okoliczności, które powodują powstanie nowego stanu faktycznego. Ponieważ nie ma podstaw do wycofania wydanego dokumentu dla zapewnienia poprawności rozliczeń podatkowych oraz rzetelności ksiąg konieczne będzie skorygowanie występujących nieścisłości. Przekonajmy się, w jaki sposób można tego dokonać.

Faktura korygująca

Sposobem na wprowadzenie zmian na fakturze jest wystawienie faktury korygującej. Musi ona być sporządzona, jeśli stwierdzono pomyłkę w którejkolwiek pozycji, zwłaszcza cenie, kwocie podatku lub zastosowanej stawce VAT. Będzie to niezbędne również, gdy wystawiający fakturę otrzymał zwrot towaru, a także wówczas, kiedy kupującemu udzielono rabatu, opustu lub obniżono cenę.

Faktura korygująca jest wystawiana przez sprzedawcę i powinna zawierać prawidłowe dane o transakcji. Wśród niezbędnych informacji musi się na niej znaleźć nazwa „faktura korygująca” lub „korekta”. Konieczne będzie podanie przyczyny dokonywania korekty. Dla możliwości dokonania odliczeń w związku z wystawioną fakturą niezbędne okaże się uzyskanie potwierdzenia, że nabywca otrzymał fakturę korygującą.

Nota korygująca

Niektóre błędy znajdujące się na fakturze mogą zostać usunięte przez wystawienie noty korygującej. Nota ta jest sporządzana przez nabywcę i przesyłana wystawcy. Z opcji tej można jednak skorzystać wyłącznie w przypadku stwierdzenia błędów formalnych np. pomyłki w nazwie, adresie czy numerze NIP albo dacie wystawienia. Nota korygująca powinna zawierać określenie „nota korygująca”, a także numer i datę oraz informacje o prawidłowym brzmieniu danych wystawcy i nabywcy, jak również numer, datę oraz przedmiot transakcji, której dotyczy poprawiana faktura. Obowiązkowe jest wskazanie poprawianej informacji oraz podanie jej prawidłowego brzmienia. Nota korygująca musi zostać zaakceptowana przez sprzedawcę.