JAK NALEŻY POPRAWNIE PROWADZIĆ KPIR?
podpisywanie dokumentów

KPiR, czyli księga przychodów i rozchodów, to najczęściej wybierana metoda prowadzenia ewidencji, która znajduje zastosowanie w księgowości uproszczonej. To właśnie z tej księdze dokumentowane są wszystkie informacje o przychodach firmy, a także dane o wydatkach czy zakupach. W KPiR należy zapisywać wszystkie transakcje, jakie miały miejsce w firmie. Na tej podstawie podatnik może szybko i bez problemów wyliczyć swoje zobowiązania podatkowe.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Księgę przychodów i rozchodów należy założyć wraz z dniem rozpoczęcia działalności, a w ciągu kilkunastu dni należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy.

Przedsiębiorca może prowadzić KPiR samodzielnie. Nie jest to trudne, chociaż wymaga nieco czasu i skupienia. W przypadku większych przedsiębiorstw, posiadających w strukturach firmowych dział księgowy, to zadanie to powierza się pracownikom danego działu. Jeśli współpracujemy z biurem rachunkowym, to ono jest odpowiedzialne za prowadzenie KPiR, a także powiadomienie US.

Co ważne, księga może być prowadzona w sposób tradycyjny (w wersji papierowej) lub elektronicznej. Biura rachunkowe zwykle korzystają z odpowiedniego oprogramowania komputerowego, które zdecydowanie ułatwia prowadzenie KPiR. Przedsiębiorca, czyli klient biura, ma oczywiście całkowity dostęp do danych zawartych w księdze oraz wszelkich prowadzonych w niej podliczeń.

Podsumowania wszystkich wydatków, zakupów i przychodów najczęściej dokonywane są w systemie miesięcznym. Dzięki temu unikniemy ewentualnych pomyłek w obliczeniach, spowodowanych nadmiarem danych. Warto również pamiętać, że KPiR musi być prowadzona rzetelnie, starannie i regularnie. Muszą się w niej znaleźć wszystkie transakcje dotyczące przychodów i wydatków firmy, dzięki temu otrzymamy najbardziej wiarygodne dane.

Co powinno znajdować się w księdze przychodów i rozchodów? Przede wszystkim wszystkie przychody związane z produktami, jakie oferuje firma, lub świadczonymi usługami. Co więcej, muszą być w niej uwzględnione również wszystkie wydatki, a więc m.in. pensje dla pracowników, rachunki za internet, prąd itd., zakup materiałów itd.