Jakie firmy zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości?

prowadzenie pełnej księgowości

Każdy przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę z konieczności prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej i księgowej w swoim biznesie.

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość to prowadzenie pełnej ewidencji finansowej wszystkich zdarzeń gospodarczych mających miejsce w danej firmie. Obejmuje ona między innymi ewidencję środków trwałych i wyposażenia, ustalanie stanu zapasów oraz dokumentowanie prywatnych operacji pieniężnych, czyli rozrachunków z dostawcami i odbiorcami. Przez pełną księgowość rozumiemy również przygotowanie sprawozdań finansowych obligatoryjnych dla Spółek prawa handlowego oraz innych jednostek, które przekroczyły określone ustawowo progowe wartości przychodu lub zatrudnienia.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości spoczywa przede wszystkim na spółkach prawa handlowego, niezależnie od ich wielkości czy formy własności. Do tych jednostek należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, a także spółki komandytowe. W przypadku pozostałych przedsiębiorstw, które przekroczyły określone wartości przychodu lub zatrudnienia, również konieczna jest zmiana formy ewidencji i wprowadzenie pełnej księgowości.

Warto również zaznaczyć, że prowadzenie pełnej księgowości jest dla niektórych firm dobrowolne. Przedsiębiorca zainteresowany wzbogaceniem swojej działalności o profesjonalne usługi księgowe może podjąć decyzję o przejściu na pełną księgowość, nawet jeśli jego przedsiębiorstwo nie osiąga określonych progów wartości przychodów czy zatrudnienia.

Komu warto powierzyć prowadzenie księgowości?

Decydując się na prowadzenie pełnej księgowości w Toruniu, warto zwrócić uwagę na doświadczenie oraz wykwalifikowanie potencjalnego biura rachunkowego. Powierzając swoje finanse specjalistom, można skupić się na podstawowej działalności swojej firmy, jednocześnie mając pewność, że ewidencja finansowa jest prowadzona prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wybierając biuro rachunkowe warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb klienta, szybkość reakcji na zmiany w obowiązkach przedsiębiorcy czy dostępność w na bieżąco konsultacji i wsparcia.