KIEDY I DLACZEGO WARTO ROZLICZAĆ PODATKI KWARTALNIE?klocki podatek

Każdy podatnik zobowiązany jest do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku osób pozostających w stosunku pracy obowiązek ten bierze na siebie pracodawca. Nieco inaczej jest w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Mogą one rozliczać podatki każdego miesiąca lub co kwartał. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z kwartalnego rozliczania podatków i czy jest to opłacalne.

Co warto wiedzieć o kwartalnym rozliczaniu podatków?

Do końca roku 2018 r. zgłaszanie zmiany sposobu rozliczeń podatku dochodowego odbywało się na całkiem innych zasadach niż obecnie. Czynny podatnik, który chciał skorzystać z rozliczeń kwartalnych, musiał zgłosić ten fakt właściwemu organowi do dnia 20 lutego. Nieco inaczej wyglądał wybór sposobu rozliczania zaliczek na PIT w przypadku osób, które rozpoczęły działalność w trakcie trwania roku podatkowego. Jeżeli przyszły przedsiębiorca chciał rozliczać się kwartalnie, musiał złożyć stosowane oświadczenie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, jednak nie mogło to mieć miejsca po osiągnięciu pierwszego przychodu. Od niedawna obowiązujące przepisy nieco uległy zmianie. W celu optymalnego dopasowania sposobu rozliczania podatku dochodowego warto skorzystać z doradztwa podatkowego. W naszym biurze świadczymy kompleksowe usługi z zakresu usług księgowych, które ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej i pomagają uniknąć częstych błędów związanych z samodzielnym prowadzeniem księgowości.

Kto może rozliczać podatki co kwartał?

Wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy co kwartał jest możliwe przez podmioty, które dopiero rozpoczynają działalność lub należą do tzw. grupy małych podatników. Co to oznacza? Mały podatnik to przedsiębiorca, który w ubiegłym roku podatkowym osiągnął przychód w kwocie do 2 000 000 euro (kwotę tę należy przeliczyć na złotówki). Chęć opłacania podatków kwartalnie należy zgłosić na początku roku podatkowego. Warto pamiętać, że zmiany można dokonać tylko raz w roku.

Kiedy i dlaczego warto wybrać rozliczenia kwartalne?

Rozliczenia co kwartał to zdecydowanie mniej formalności do dopełnienia zarówno w przypadku „zwykłych” podatników, jak i płatników VAT-u. W pierwszym przypadku zamiast 12 wpłat do US musimy wykonać jedynie 4. W przypadku płatników VAT liczba wykonywanych przelewów zmniejsza się z 24 do 8, co jest znaczącą różnicą. Formalności to jedno, jednak równie ważny jest fakt, że pieniądze przeznaczone na podatek mogą zostać pomnożone, zanim trafią na konto US. To kolejna z zalet wyboru kwartalnych rozliczeń. Docenia ją coraz więcej małych podatników oraz przedsiębiorców, którzy osiągają dochody w znacznych kwotach.