Dla kogo audyt księgowy?

audyt księgowy

Audyt księgowy polega na skrupulatnej kontroli i analizie dokumentacji i stanu finansowego firmy. W ten sposób można nie tylko ocenić kondycję przedsiębiorstwa, ale również sprawdzić poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych czy też wykryć ewentualne błędy lub niedociągnięcia. Wnioski z audytu finansowego mogą być impulsem do wdrożenia pozytywnych zmian w firmie.

Dla kogo audyt księgowy?

Tak naprawdę audyt księgowy może, a nawet powinien być wykonany w każdej firmie. W ten sposób można przekonać się, w jakim stanie finansowym jest przedsiębiorstwo, dokonując przy tym skrupulatnej analizy rachunkowości i ksiąg.

Niektóre przedsiębiorstwa mają obowiązek przeprowadzania audytów księgowych, a szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w ustawie o rachunkowości. Obowiązkowe audyty dotyczą większych podmiotów, w tym m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, spółki akcyjne itp. Jednak nawet jeśli działania z tego zakresu nie są obligatoryjne, warto je rozważyć. Audyt księgowy pozwoli określić mocne i słabe strony firmy, ocenić jej sytuację finansową, zweryfikować poprawność prowadzonej dokumentacji itd.

Nasza firma specjalizuje się w audycie księgowym w Toruniu, jeśli więc chcesz skorzystać z usług z tego zakresu, zachęcamy do kontaktu.

Jak przeprowadza się audyt księgowy?

Audyt księgowy polega na dokładnym i rzetelnym przeanalizowaniu dokumentacji firmowej przez doświadczonego księgowego. Kontroli poddawane są przede wszystkim księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe oraz dokumentacja związana z kadrami i płacami. Audytor nie skupia się jednak wyłącznie na sprawdzeniu dokumentacji i wykrywaniu ewentualnych błędów. Ostatecznie najważniejsze są wyciągnięte wnioski z audytu. Dlatego zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura księgowego.