Kogo dotyczą ceny transferowe?

znak zapytania

 

Działające na rynku firmy często dążą do stosowania różnych strategii służących obniżaniu swoich zobowiązań podatkowych. By temu przeciwdziałać, prawodawcy wprowadzają rozmaite rozwiązania ograniczające istniejące w tym obszarze możliwości. Jednym z takich mechanizmów są ceny transferowe. W Toruniu specjalistami w ich dziedzinie jest Biuro Doradztwa Podatkowego Lidii Sarneckiej. Przyjrzyjmy się bliżej tej tematyce.

Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe to ceny, które są stosowane w transakcjach przeprowadzanych między podmiotami, jakie w świetle istniejących przepisów mogą być uznane za powiązane. Będą to też operacje z firmami działającymi na terenie państw uważanych za raje podatkowe. Powiązania między firmami, które powodują uznanie danej operacji za objętą pojęciem ceny transferowej, są związki rodzinne, osobowe albo kapitałowe.

Kto musi dokumentować transakcje objęte cenami transferowymi?

Konieczność dokumentowania cen transferowych dotyczy tych podmiotów, które prowadzą księgi rachunkowe, w grę wchodzą tu więc spółki kapitałowe oraz część spółek osobowych. Powinność ta spoczywa też na firmach, których przychody przekraczają poziom 2 milionów euro. Obowiązek dokumentacyjny dotyka ponadto podmiotów, których poziom przychodów albo kosztów osiągnął limit 2 milionów euro, a także dokonują transakcji lub uwzględniają w księgach przyszłe zdarzenia, które wywrą istotne skutki dla wielkości ich zobowiązania podatkowego. Dodatkowa dokumentacja musi też zostać sporządzona w razie zapłaty należności dla podmiotu mającego siedzibę w raju podatkowym, gdy jego wartość przekracza 20 tysięcy euro, a także przy zawarciu umowy spółki lub wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego, jeśli wartość udziałów lub planowanego biznesu jest większa niż 20 tysięcy euro. Jest to też wymagane, gdy transakcja obejmuje przystąpienie do spółki lub wspólnego biznesu, kiedy wartość udziałów lub samego przedsięwzięcia jest większa niż 50 tysięcy euro. Warto pamiętać, że limity wartości transakcji mają zastosowanie do wszystkich zdarzeń gospodarczych jednego rodzaju.