KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO POSIADANIA KASY FISKALNEJ I CO Z TEGO WYNIKA?kobieta przy kasie fiskalnej

Informacje o tym, kto dokładnie ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej, można uzyskać dzięki Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jakie informacje można uzyskać z tego dokumentu?

Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Zgodnie z Rozporządzeniem, z obowiązku tego nie mogą być zwolnieni dostawcy m.in.:

– gazu płynnego,
– części przeznaczonych do montażu silników,
– nadwozi przystosowanych do pojazdów silnikowych,
– przyczep i naczep, a także części do nich,
– sprzętu radiowego, telewizyjnego oraz telekomunikacyjnego (za pewnymi wyjątkami),
– sprzętu do fotografowania,
– wyrobów wykonanych z metali szlachetnych,
– wyrobów tytoniowych,
– perfum i wód toaletowych.

Obowiązek posiadania kas fiskalnych tyczy się też określonej palety usług takich jak:

– przewozy pasażerskie w komunikacji samochodowej,
– naprawa motorowerów i innych pojazdów silnikowych,
– wymiana ogumienia,
– wykonywanie badań technicznych i przeglądów pojazdów,
– doradztwo podatkowe,
– gastronomia i catering,
– fryzjerstwo i kosmetologia
– kultura i rozrywka.

Jak wygląda limit obrotów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ostatnich latach nie doszło również do zmiany jeśli chodzi o limit obrotów. Zgodnie z nim, urządzenie takie jak kasa fiskalna jest obowiązkowe, jeśli obroty przekraczają kwotę 20 tys. zł. Istnieją jednak określone wyłączenia i obejmują one sprzedaż nieruchomości, środków trwałych, a także wartości niematerialnych i wartości prawnych. Firma dopiero rozpoczynająca działalność w przypadku niejasności co do tych przepisów powinna zasięgnąć usług księgowych, by dowiedzieć się, czy przy konkretnym typie działalności należy posiadać kasę fiskalną, czy możliwe jest skorzystanie z wyłączenia.

Jakie obowiązki ma posiadacz kasy fiskalnej?

Przedsiębiorca posiadający takie urządzenie zobligowany jest m.in. do archiwizowania paragonów przez okres 5 lat, od końca roku obrotowego, gdy zostały wydrukowane. Obowiązkiem jest też drukowanie oraz przechowywanie raportów z całych dni sprzedaży, czyli tzw. raportów dobowych i miesięcznych.

Jak widać wielu przedsiębiorców zobligowanych jest do posiadania kasy fiskalnej. Jeśli zastanawiasz się nad rozpoczęciem działalności i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie obowiązki narzuca na Ciebie prawo, skontaktuj się z nami.