KTO MOŻE ZŁOŻYĆ ROZLICZENIA PODATKOWE W IMIENIU PODATNIKA?
rozliczanie podatkowe

Na wypełnionej deklaracji podatkowej konieczny jest podpis. Stanowi on potwierdzenie zawartych w dokumencie danych. Wyjątkiem są roczne zeznania podatkowe PIT, składane za pośrednictwem Internetu. Zgodnie z art. 80a. ordynacji podatkowej, deklaracja podatkowa, także e-deklaracja, może być podpisana przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Zapraszamy do lektury naszego wpisu na ten temat.

Kto może złożyć podpis pod deklaracją podatkową?

Okazuje się, że księgowa wynajęta przez podatnika do prowadzenia spraw firmy, może podpisywać zeznania i deklaracje podatkowe w jego imieniu, jeśli udzielił on stosownego pełnomocnictwa. Przepisy prawa podatkowego dopuszczają możliwość złożenia deklaracji podatkowej podpisanej przez osobę do tego upoważnioną – pełnomocnika. Powinna to być osoba kompetentna, wzbudzająca nasze zaufanie i mamy pewność, że warto jej powierzyć takie obowiązki.

W sytuacji, gdy profil prowadzonej działalności gospodarczej wymaga częstych podróży służbowych, wspomniane upoważnienie może okazać się bardzo pomocne. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia z obowiązku podpisania deklaracji podatnika, którym ten przedsiębiorca nadal pozostaje.

Warto wiedzieć, że czasami przepisy prawa wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, wówczas pełnomocnictwo do podpisania deklaracji jest skuteczne tylko pod warunkiem, że udzieliły go wszystkie osoby zainteresowane. Należy pamiętać, że rolę pełnomocnika może pełnić jedynie osoba fizyczna. Przepisy nie wymagają by taka osoba posiadała określone uprawnienia, jak np. doradca podatkowy, czy adwokat. Wystarczające jest by posiadała pełną zdolność do czynności prawnych.

Kto składa rozliczenia podatkowe w imieniu podatnika?

Warto mieć świadomość, że gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników, występuje on w roli płatnika i jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy osób u niego zatrudnionych. oraz także składać roczne deklaracje o pobranych zaliczkach w imieniu swoich pracowników. Pełnomocnictwo ustanowione w tym zakresie, odciąży ich z tego obowiązku.