Mechanizm podzielonej płatności. Co to jest split payment?

monety, paragony, VAT

Wykonywanie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością wypełniania wielu obowiązków wymaganych przepisami prawa. Mowa tu między innymi o korzystaniu z mechanizmu podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment w praktyce

Split payment funkcjonuje nieprzerwanie od 1 lipca 2018 roku. Jest on już bardzo dobrze znany wśród przedsiębiorców starszym stażem, jednak osoby rozpoczynające wykonywanie działalności gospodarczej mogą napotkać pewne wątpliwości. Zauważamy taką zależność, prowadząc biuro rachunkowe w Toruniu.

Mówiąc najprościej, split payment polega na rozdzieleniu płatności. Kwotę netto danego zakupu przekazuje się na rachunek rozliczeniowy dostawcy. Z kolei pozostałą część ceny, tzn. wartość podatku od towarów i usług, trzeba przelewać na jego rachunek VAT. Nie dotyczy to jednak wszystkich faktur, a jedynie tych, których kwota przekracza 15 tysięcy złotych lub dotyczy tzw. towarów i usług wrażliwych.

Oczywiście obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, z wyłączeniem podatników zwolnionych z VAT. Trzeba zarazem podkreślić, że ze split payment nie może korzystać konsument. Co istotne, jeżeli kwota faktury nie przekracza wspomnianych 15 tysięcy złotych, nie oznacza to, że split payment jest niedozwolony. Wówczas przedsiębiorca może z niego skorzystać dobrowolnie.

Split payment – po co jest stosowany?

MPP został stworzony po to, aby ograniczyć możliwość wyłudzeń podatku VAT. Innymi słowy, to narzędzie monitorowania transakcji B2B. Rachunek VAT dostawcy jest więc kontrolowany, a jednocześnie nieco ograniczony, gdyż nie może korzystać z niego tak, jak ze standardowego konta bankowego. Split payment usprawnia rozliczenia podatkowe. Nagromadzona wartość podatku VAT podlega później odliczeniu.