NA CZYM POLEGA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA?
rozmowa kobiety z mężczyzną

Obsługa kadrowo-płacowa, zgodnie ze swoją nazwą, dotyczy wszelkich czynności związanych z kadrami i płacami w firmie. Rzetelne prowadzenie spraw związanych z tymi kwestiami jest ważne w każdej firmie, zarówno zatrudniającej kilku, jak i kilkuset pracowników. Zakres wszystkich prac zależy przede wszystkim od specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Obsługa kadrowo-płacowa może być prowadzona przez wewnętrzny dział w firmie, ale bardzo często usługi tego rodzaju świadczone są przez profesjonalne biura księgowe współpracujące z przedsiębiorstwem. Takie rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców okazuje się znacznie korzystniejsze (również finansowo) niż zatrudnianie pracownika na indywidualnym stanowisku, a jednocześnie daje pewność, że wszystkie czynności kadrowo-płacowe przeprowadzane są profesjonalnie i terminowo.

Co wchodzi w skład obsługi kadrowo-płacowej?

Jak już zostało wspomniane, zakres czynności związanych z obsługą kadrowo-płacową w bardzo dużym stopniu zależy od specyfiki danej firmy i jej indywidualnych potrzeb. Ogólnie można stwierdzić, że wymaga dopełnienia wszystkich obowiązków związanych z funkcjonowaniem pracowników w danym przedsiębiorstwie. Do przykładowych zadań możemy zaliczyć m.in.:

  • przygotowywanie, rozliczanie i archiwizowanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
  • opracowywanie listy prac i prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami
  • prowadzenie akt personalnych
  • rozliczanie urlopów, delegacji itp.
  • obsługa rozliczeń ZUS
  • przygotowywanie sprawozdań rocznych o dochodach i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
  • wystawienia świadectw pracy, zaświadczeń itp.
  • nadzór nad sprawami związanymi z BHP i badaniami lekarskimi
  • doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Jak się zatem okazuje, zakres prac związanych z obsługą kadrowo-płacową jest bardzo szeroki. Co więcej, są to działania niezwykle ważne, nie tylko dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim pracowników, którzy oczekują nieomylności i przejrzystości w kwestii otrzymywanych wynagrodzeń, świadczeń socjalnych, świadczeń z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych itd.