Na czym polega regalmentacja działalności gospodarczej?

obliczenia podatkowe

 

Jedną z podstawowych zasad istniejącego w naszym kraju porządku prawnego jest swoboda działalności gospodarczej, którą można podejmować bez konieczności ubiegania się o dodatkowe pozwolenia. Od tej reguły są jednak wyjątki, ponieważ w niektórych obszarach prawo nakłada rozmaite ograniczenia. Dotyczy to kwestii uznawanych za istotne dla funkcjonowania państwa, a zwłaszcza wówczas, gdy chodzi o jego bezpieczeństwo, zdrowie obywateli albo istotny interes publiczny. W niektórych przypadkach niezbędne okaże się więc uzyskanie koncesji, pozwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej. Sprawy te nie mają jednak wpływu na pozostałe formalności związane z prowadzeniem biznesu, mogą więc dotyczyć zarówno firm korzystającej z księgowości uproszczonej, jak i zobowiązanych do pełnej księgowości. W Toruniu usługami tego rodzaju zajmuje się Biuro Doradztwa Podatkowego Lidii Sarneckiej. Przyjrzyjmy się nieco bliżej reglamentacji działalności gospodarczej.

Kiedy niezbędna będzie koncesja?

Koncesja jest potrzebna w sytuacji, gdy przedsiębiorca ma zamiar zająć się obrotem technologii, przewozem lotniczym, prowadzeniem kasyna, rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych, podziemnym składowaniem odpadów, poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin, wytwarzaniem energii elektrycznej, a także wytwarzaniem paliw gazowych. Przyznanie koncesji jest warunkowane spełnieniem wymogów jej przyznania, prowadzeniem działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu lub obronności państwa albo bezpieczeństwu obywateli.

Kiedy potrzebny jest wpis do rejestru działalności regulowanej

Wpisu do rejestru działalności regulowanej dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, o ile spełnia on wymogi prawne przewidziane w konkretnym przypadku. Wpis do rejestru działalności regulowanej jest konieczny np. dla prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej, wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich, działalności telekomunikacyjnej, przy prowadzeniu ośrodka szkolenia kierowców, a także organizowaniu imprez turystycznych. Wymaga się go również przy usługach detektywistycznych.