NA CZYM POLEGA WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI W KSIĘGOWOŚCI?mężczyzna używający laptopa

W prowadzeniu działalności gospodarczej znaczną część energii i czasu pochłaniają czynności organizujące i nadzorujące jej funkcjonowanie. Tymczasem działanie firmy wymaga również uporządkowanego prowadzenia rozliczeń księgowych, w których najdrobniejsze zaniedbanie prowadzi do poważnych w skutkach zaległości. Konieczna jest zatem wiedza o możliwościach wyprowadzania zaległości księgowych.

Dlaczego w firmie pojawiają się zaległości księgowe?

Działalność gospodarcza wymaga obowiązkowego dokumentowania wszelkich operacji rachunkowych dotyczących funkcjonowania firmy oraz jej zobowiązań wobec systemu podatkowego, a nawet ubezpieczeniowego. Przyczyną zaległości w wielu przedsiębiorstwach jest często niedostateczne zdyscyplinowanie, którego skutkiem jest nieharmonijne prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów lub opóźnienia w wypełnianiu i przekazywaniu deklaracji. Prowadzenie księgowości wymaga skrupulatności, ale również wiedzy dotyczącej przepisów i zasad rejestrowania oraz rozliczania czynności rachunkowych. Niestety, ale samodzielne prowadzenie księgowości bez przygotowania merytorycznego prowadzi do powstawania błędów. One natomiast powodują zaległości, o których często się nie wie, dopóki przedsiębiorca nie otrzyma wezwania do ich uregulowania. Zaległości mogą też powstawać z winy niedostatecznego przygotowania osoby zatrudnionej w dziale księgowości, a czasami to jej niedyspozycja, czyli zwykłe sytuacje losowe powodują braki w ewidencji rachunkowej. Nieprzewidziane zdarzenia mogą również doprowadzić do utraty części sporządzonych rejestrów, wówczas także mamy do czynienia z zaległościami księgowymi.

Komu należy zlecić wyprowadzenie zaległości księgowych?

Pojawienie się zaległości księgowych jest sytuacją bardzo niekorzystną dla funkcjonowania i rozwoju każdej działalności gospodarczej. Nieprawidłowe rozliczenia osłabiają stabilizację rachunkową, skutkują naliczaniem odsetek, a w ostateczności nakładaniem kar finansowych czy w skrajnych przypadkach pozbawienia wolności. Po stwierdzeniu zaległości księgowych należy niezwłocznie nawiązać współpracę z biurem rachunkowym oferującym usługi księgowe i doradztwo podatkowe. Wybierając odpowiedni podmiot, trzeba się upewnić, iż posiada on doświadczenie w zakresie wyprowadzania zaległości. Przedstawiciel biura rachunkowego na podstawie analizy dostępnej dokumentacji księgowej oraz weryfikacji sytuacji firmy przedstawi najbardziej skuteczną metodę odbudowania porządku księgowego. Trzeba wiedzieć, że będzie to proces długotrwały i wieloetapowy. Biuro rachunkowe dzięki swoim uprawnieniom od tej pory będzie nas także reprezentowało przed państwowymi instytucjami w postępowaniach dotyczących spraw podatkowych i finansowych. To często zaangażowanie fachowego doradcy podatkowo-finasowego jest rozumiane przez urzędy jako przejaw dobrej woli i gotowości do redukowaniu zaległości, co może wpłynąć na odroczenie postępowania egzekucyjnego przeciwko firmie. Wyprowadzanie zaległości księgowych wymaga uzupełnienia brakującej dokumentacji księgowej lub jej poprawienie. W tym zakresie mieści się też wypełnienie zaległych bądź błędnych deklaracji podatkowych oraz przygotowanie sprawozdań finansowych. Po zakończonych pracach sporządza się protokół przekazania poprawionej dokumentacji. Efektem wyprowadzonych zaległości księgowych powinno być przywrócenie równowagi rachunkowej, ale ważne jest też niedopuszczenie w przyszłości do podobnej sytuacji, dlatego warto pomyśleć o zleceniu prowadzenia spraw księgowo-podatkowych doświadczonemu biuru doradztwa podatkowego.