PIĘĆ CECH DOBREJ KSIĘGOWEJ
kartki z tabelkami z kalkulatorem

Prowadzenie ksiąg rachunkowych bywa trudne i często wiąże się z działaniem pod dużą presją. Poszukując odpowiedniej osoby do prowadzenia księgowości, musimy brać pod uwagę różne elementy, które pozwolą na dobre wykonywanie wszystkich zadań. Sprawdźmy, jakie cechy dobrej księgowej mogą być najważniejsze i na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.

Skrupulatność i dobra organizacja pracy

Księgowość wymaga dużej rzetelności. Pomyłki mogą wiązać się z koniecznością sporządzania korekt, zapłaty odsetek, mogą także podważać zaufanie do firmy. Dlatego dobra księgowa powinna odznaczać cię wyjątkową skrupulatnością.

Wiele okresów w ciągu roku wiąże się z nawałem obowiązków. Rozliczenia na koniec miesiąca, sporządzanie bilansu i rachunku wyników na koniec roku powodują działanie w stresie i pod presją nieprzekraczalnych terminów. Dobra księgowa powinna więc umieć dobrze zaplanować wszystkie czynności, tak by nie tracić niepotrzebnie czasu i koncentrować się na tym, co jest w danym momencie najważniejsze.

 

Dobra znajomość prawa podatkowego

Prawo podatkowe jest bardzo skomplikowane. Jednak od jego znajomości często zależy wysokość danin, jakie musi płacić przedsiębiorstwo. Prawidłowe zaliczanie wydatków w koszty i korzystanie z legalnych możliwości płacenia niższych podatków wymagają znakomitej znajomości wszystkich zagadnień prawnych.

 

Ciągłe poszerzanie swoich kompetencji

Przepisy ulegają ciągłym zmianom. Różne też bywają interpretacje organów skarbowych. Dobra księgowa musi być zawsze na bieżąco ze wszystkimi nowymi regulacjami. Z tego powodu ważne jest, by miała ona zdolność szybkiego przyswajania nowych informacji.

 

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe przydaje się w każdej dziedzinie. W przypadku księgowej jest ważne ze względu na to, że ułatwia wykonywanie różnych standardowych zadań. Wiele czynności wykonywanych przez księgowe jest powtarzalnych, a dzięki doświadczeniu zawodowemu mogą być realizowane szybciej. Duże doświadczenie pomaga także radzić sobie z sytuacjami nietypowymi, ponieważ można częściowo oprzeć się na zadaniach realizowanych wcześniej, a większość energii poświęcić na to, co nowe.

 

Wysokie umiejętności interpersonalne

Praca księgowej nie ogranicza się do obsługi programów komputerowych. W wielu sytuacjach musi spotykać się ze swoimi klientami i wyjaśniać im bardziej złożone kwestie. Często jest też zmuszona do załatwiania różnych spraw związanych z rozliczeniami i kontaktowania się z urzędnikami skarbowymi. W wielu przypadkach księgowością jednej firmy zajmuje się cały zespół pracowników. Wszystkie te okoliczności sprawiają, że umiejętność współpracy z innymi ludźmi ma dla dobrej księgowej bardzo duże znaczenie.