Podatek od osób prawnych. Czym dokładnie jest CIT?

CIT

 

CIT to podatek od osób prawnych, a więc m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, a także niektórych spółek kapitałowych, spółek jawnych, spółek komandytowych, a nawet jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej. Stawka tej daniny może wynosić 19% lub 9% w przypadku małych firm oraz dopiero rozpoczynających swoją działalność. W dalszej części naszego wpisu wyjaśnimy, jakie obowiązki wiążą się z podatkiem CIT.

Stawki podatku CIT. Kiedy można stosować niższą stawkę?

Jak już zostało wspomniane, podstawowa stawka podatku CIT wynosi 19% podstawy opodatkowania. Oprócz tego niektórzy podatnicy mogą skorzystać ze stawki 9%. Kogo dotyczy niższa stawka:

  • tzw. małych podatników, czyli firmy, których przychody ze sprzedaży brutto z poprzedniego roku podatkowego nie przekroczyły 2 mln euro (w przeliczeniu na złotówki),
  • podatnicy, których przychody inne niż z zysków kapitałowych z poprzedniego roku podatkowego nie przekroczyły kwoty 2 mln euro netto (w przeliczeniu na złotówki).

Oprócz tego ze stawki 9% w pierwszym roku podatkowym mogą skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność. Nie dotyczy to jednak firm po restrukturyzacji lub po przekształceniu.

Jak rozliczać się z podatku CIT? Obowiązki podatników

Przede wszystkim podatnicy CIT muszą prowadzić pełną księgowość, a więc księgi rachunkowe. Trzeba się rozliczać do końca 3. miesiąca roku następnego po roku podatkowym. W tym terminie należy uregulować podatki. Jeśli rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowy, termin rozliczenia przypada na 31 marca kolejnego roku.

Podatnicy nie muszą składać deklaracji podatkowych w trakcie roku podatkowego. Obowiązkowe jest jednak wpłacanie zaliczki do 20. dnia każdego miesiąca. Przy zaliczkach kwartalnych jest to 20. dzień każdego miesiąca następującego po kwartale.

W przypadku podatku CIT opodatkowaniu podlegają dochody firmy, a więc nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami. Na łączną sumę składa się:

  • dochód z zysków kapitałowych,
  • dochód z innych źródeł przychodów.

Potrzebujesz kompleksowego wsparcia przy prowadzeniu pełnej księgowości i rozliczeniach podatku CIT? Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego.