PODATEK VAT BEZ TAJEMNIC. CO WARTO O NIM WIEDZIEĆ?
klocki z napisem vat

Podatek VAT to podatek od towarów i usług. Jest on doliczany do wartości netto każdej dokonywanej przez nas transakcji kupna-sprzedaży. Każdy polski konsument i przedsiębiorca ma z nim styczność. W naszym kraju został wprowadzony 8 stycznia 1993 roku, a w marcu 2004 roku został on uregulowany i dostosowany do prawa podatkowego Unii Europejskiej. Oto kilka faktów, które każdy powinien o nim wiedzieć:

 

1. Idea podatku VAT zrodziła się w 1920 roku

Pomysł na podatek od towarów i usług narodził się w głowie niemieckiego przedsiębiorcy – Carla Friedricha von Siemensa w 1920 roku. To wtedy opisał jego ideę w swoich pracach.

2. W Europie obowiązuje od 1967 roku

W większości krajów Europy podatek VAT jest obowiązkowy od 1967 roku. Wtedy właśnie każde państwo członkowskie musiało zastosować go w swoich przepisach krajowych.

3. Dwa rodzaje podatku VAT

Podatek VAT dzielimy na naliczony i należny. Podatek naliczony to ten, który jest płacony przez każdego przedsiębiorcę nabywającego towary, materiały czy usługi. Podatek należny to ten, który jest związany ze sprzedażą. W momencie sprzedaży każdy przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzenia odpowiedniej kwoty VAT-u do urzędu. W prowadzeniu ewidencji VAT-u może pomóc przedsiębiorcy nasze biuro rachunkowe.

4. Jest to podatek obrotowy

Oznacza to, że jest pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami albo usługami. Odpowiednio naliczona wartość podatku VAT jest doliczana do każdej przeprowadzanej transakcji.

5. Podatek VAT jest zawarty w cenie nabywanego produktu

Podatek VAT jest wliczony w cenę kupowanego produktu. To ostateczny konsument jest nim obarczony, ponieważ w przeciwieństwie do wszystkich wcześniejszych podmiotów zaangażowanych w łańcuch dostawy danego towaru, nie ma prawa do odliczania podatku naliczonego od należnego.

6. Kilka stawek podatku VAT w Polsce

W Polsce obowiązuje kilka różnych stawek tego podatku. Podstawowa stawka to 23%, jednak podatek VAT może mieć także wartość 8% albo 5% (taka stawka obejmuje produkty żywnościowe, książki oraz czasopisma). W niektórych przypadkach obowiązuje stawka 0% – znajduje ona zastosowanie w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz ich eksporcie.

7. Nadwyżka VAT-u jest zwracana podatnikom

Przedsiębiorcy, którzy odprowadzają do urzędu skarbowego podatek VAT, czyli sumę opłaty należnej pomniejszoną o opłatę naliczoną, mogą zostać postawieni w sytuacji, gdy podatek naliczony przewyższy wartość należnego. W takim wypadku mogą zwrócić się o zwrot należnej im kwoty pieniędzy.