POMOC KSIĘGOWA PRZY SPORZĄDZANIU BIZNESPLANU. DLACZEGO WARTO Z NIEJ SKORZYSTAĆ?
kobieta z kalkulatorem

Zalążek biznesu pojawia się wraz z powstaniem solidnego, rzeczowego biznesplanu. Dlaczego sporządzenie go jest tak ważne zarówno dla nowopowstających, jak i doświadczonych firm? Czy tworząc projekt warto zasięgnąć rady specjalisty?

Co to biznesplan?

Nawet najlepszy pomysł na bezkonkurencyjną firmę, aby mógł faktycznie zadziałać, musi zostać skonfrontowany z rzeczywistością rynkową. Spontaniczne podejmowanie ważnych decyzji jest atrakcyjnie romantyczne, jednak więcej wspólnego ma z hazardem niż z przedsiębiorczością. Biznes lubi wszak planowanie, analizę i statystyki – ważne jest więc przygotowanie odpowiedniej strategii rozwoju.

Biznesplan to dokładny opis planu działalności gospodarczej. Przedstawia szereg informacji o firmie, zakładanych przez nią celach oraz sposobach ich realizacji. Co więcej, zebrane dane stawia w kontekście szczegółowej analizy rynku i działalności konkurencji. To narzędzie, które pozwala ocenić szanse powodzenia przedsięwzięcia, a także zweryfikować jego mocne i słabe strony.

Do stworzenia biznesplanu niezbędna jest umiejętność badania rynku oraz sporządzania analiz ekonomicznych i gospodarczych. Dzięki tak merytorycznemu dokumentowi możliwe jest oszacowanie opłacalności inwestycji.

W jakim celu sporządzany jest biznesplan?

Wielu początkujących przedsiębiorców o konieczności stworzenia biznesplanu dowiaduje się dopiero podczas starań o dofinansowania i kredyty. Powodów do jego sporządzenia jest jednak znacznie więcej.

Dobry biznesplan pomaga w stworzeniu skutecznej strategii działania. To kluczowe nie tylko dla przedsiębiorców dopiero pojawiających się na rynku, ale także dla doświadczonych firm, które rozszerzają swoją ofertę. Obiektywne przyjrzenie się własnym zamiarom w kontekście faktycznego stanu systemu gospodarczego pozwala znaleźć najlepsze możliwe rozwiązania.

Nauka na własnych błędach nie jest dobrym pomysłem, jeżeli można uczyć się dzięki merytorycznym analizom rynku. Biznesplan umożliwia uniknięcie ryzyka. Przewiduje możliwe ścieżki rozwoju systemu gospodarczego i posunięcia konkurencji – przygotowuje firmę, aby poradziła sobie w każdym możliwym scenariuszu.

Umożliwia uzyskanie środków finansowych. Biznesplan to dla inwestorów ocena ryzyka – musi udowodnić, że przedsięwzięcie będzie zapewniało zyski. To dokument niezbędny do uzyskania dofinansowań oraz kredytów.

Pozwala obiektywnie spojrzeć na słabe i mocne strony przedsięwzięcia. To cenna weryfikacja pomysłów, pozwalająca na udoskonalenie strategii. Jest też fundamentem ułatwiającym planowanie działalności – warto zaglądać do niego na każdym etapie rozwoju firmy.

Jak napisać biznesplan?

Biznesplan zawsze powinien być przygotowany profesjonalnie i rzetelnie. To właśnie on jest fundamentem biznesowego sukcesu. Przygotowując biznesplan należy pamiętać, że nie jest to jedynie przedstawienie profilu, celów i planów firmy. To przede wszystkim kompleksowa analiza rynku gospodarczego, przygotowanie skutecznej strategii marketingowej, ocena przedsięwzięcia w kontekście ekonomiczno-finansowym, wyciąganie strategicznych wniosków i wprowadzanie korekt.

Przygotowanie tak złożonego dokumentu wymaga wiedzy z zakresu analizy gospodarczej, statystyki, finansów, rachunkowości, badania rynku. Aby biznesplan był solidny i przynosił efekty, warto skorzystać z profesjonalnych usług księgowych. Umiejętności i doświadczenie fachowców umożliwi stworzenie obiektywnego, merytorycznego dokumentu.

Jak biuro księgowe pomaga w tworzeniu biznesplanu?

Profesjonalny biznesplan sporządzany jest na podstawie szczegółowego wywiadu z przedsiębiorcą oraz niezbędnej dokumentacji. Wszystkie wiadomości rozważane są w kontekście wyczerpujących analiz odpowiedniego sektora gospodarki.

Pomoc księgowa zapewnia przede wszystkim:

analizę kosztów realizacji przedsięwzięcia,

profesjonalny plan finansowy obejmujący źródła finansowania kosztów i nakładów, przewidywania przychodów, płynności finansowej,

analizę ekonomiczną,

kompleksową analizę rynku,

obiektywną ocenę ryzyka i szans powodzenia przedsięwzięcia.

Wszystkie proponowane rozwiązania powstają w oparciu o indywidualne potrzeby i plany firmy.