ROK 2020 W PRAWIE PODATKOWYM
pokazywanie palcem

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 r. poz. 1988) posiada w treści informacje odnośnie nowego sposobu wypełniania JPK. Fiskus zaciera ręce na nowe możliwości uszczelniania systemu podatkowego ale pracodawcy łapią się za głowę z przerażeniem na myśl o dalszych obostrzeniach.

Obowiązki pracodawcy od 1 kwietnia 2020

Nowy system rozliczania miesięcznych dochodów przez pracodawców wejdzie w życie od 1 kwietnia 2020 dla dużych przedsiębiorstw oraz 1 sierpnia dla pozostałych działalności. Najważniejszą zmianą jest to, że dane podatkowe wykazywane dotychczas w VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane wtedy wyłącznie w pliku JPK_VAT razem z ewidencją VAT. W praktyce oznacza to naukę nowego programu dla pracodawców i osób zajmujących się sprawami rozliczeniowymi. Najbardziej problematyczny, szczególnie dla jednoosobowych działalności gospodarczych, jest fakt, że fiskus od razu domaga się perfekcyjnie uzupełnionego sprawozdania. Brak takowego będzie skutkował odesłaniem do pracodawcy z nakazem poprawy w ustawowym terminie 14 dni. Jeśli pracodawca przekroczy ten czas, zostanie naliczona kara w wysokości 500 zł za każde uchybienie w sprawozdaniu.

Ratunek w profesjonalnym biurze rachunkowym

Skorzystanie z usługi biura rachunkowego w zakresie rozliczenia na nowych zasadach to dobra opcja, przynajmniej w początkowych miesiącach obowiązywania zaktualizowanych przepisów podatkowych. Przedsiębiorca lub wydelegowany pracownik do spraw finansowych będą przez to w stanie nie tylko zaoszczędzić sobie nerwów i niepotrzebnych kosztów karnych, ale też zdobędą trochę czasu, by samodzielnie przeanalizować wytyczne i w przyszłości mieć wiedzę, jak wykonać takie sprawozdanie własnymi siłami. Skorzystanie z profesjonalnej porady doradcy podatkowego to podstawa w ciągle zmieniającym się polskim systemie podatkowym.