ROZLICZANIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA. KOGO DOTYCZY I CO OBEJMUJE?
klepsydra

Działalność gospodarcza kojarzy się raczej z obowiązkami dotyczącymi przestrzegania przepisów dotyczących kwestii podatkowych, związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz wymogami kodeksu pracy w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa. Jednak istnieją także regulacje środowiskowe, łączące się z ochroną zasobów naturalnych i powstawaniem odpadów poprodukcyjnych. Każde przedsiębiorstwo korzystające w swej działalności ze środowiska naturalnego jest zobowiązane do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, składania obowiązkowych informacji dotyczących szczegółów prowadzonych działań oraz wnoszenia przewidzianych przez przepisy opłat. Zobaczmy, jakie są obowiązki związane z rozliczeniami dotyczącymi ochrony środowiska i o czym należy pamiętać.

Opłaty i sprawozdania dotyczące ochrony środowiska

Obowiązki przedsiębiorców związane z ochroną środowiska dotyczą wielu aspektów ich działalności, jednak do najważniejszych należą m.in. kwestie związane z opłatami za wprowadzanie różnych substancji do środowiska, opłaty produktowe związane z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach, a także z wytwarzaniem odpadów.

W myśl przepisów rozwiązania te dotyczą wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości, czy formy prawnej, w jakiej działają, muszą się nim więc podporządkować zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i duże spółki akcyjne.

Rozliczenia za korzystanie ze środowiska

Przedsiębiorcy muszą przedłożyć do urzędu marszałkowskiego zestawienie na temat tego, w jakim stopniu korzystali ze środowiska oraz jakiej wysokości opłaty powinni z tego tytułu wnieść. Obowiązek ten nie dotyczy tych firm, w których roczna wartość zobowiązania z tego tytułu nie przekracza 100 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska nalicza się od tzw. wprowadzania do atmosfery gazów i pyłów. Chodzi tu m.in. o procesy technologiczne powodujące taką emisję, np. wysokotemperaturowa obróbka tworzyw sztucznych czy lakierowanie. Opłatami jest objęte także pobieranie wody i odprowadzanie ścieków, jak również składowanie odpadów. W przypadku gdy kwota zobowiązania określonego rodzaju jest mniejsza niż 800 zł, opłata nie jest pobierana.