ROZLICZENIA RYCZAŁTOWE. PODSTAWOWE INFORMACJEbiuro

Rozliczenie ryczałtowe to jedna z dogodniejszych dla przedsiębiorców form opodatkowania. Coraz więcej firm zgłaszających się do naszeg obiura rachunkowego jest zainteresowana właśnie ryczałtem. Dlatego też w tym artykule przygotowaliśmy najważniejsze informacje na ten temat.

Co musisz wiedzieć o rozliczeniu ryczałtowym?

  • Jak zgłosić ryczałt? Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, w przypadku wyboru tej metody opodatkowania muszą wskazać ją w druku CEIDG-1. Z kolei podmioty opodatkowane w inny sposób, chcąc przejść na ryczałt, mogą to zrobić dopiero po zakończeniu danego roku w terminie do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód w nowym roku podatkowym.
  • Ile wynosi ryczałt? Stawka rozliczenia ryczałtowego zależy od specyfiki wykonywanej działalności. Jeśli więc zamierzasz przejść na ryczałt, powinieneś zapoznać się z przepisami i odnaleźć w nich stawkę, która cię dotyczy. Przychody osiągnięte przez podmioty rozliczające się ryczałtem mogą zostać opodatkowane stawkami: 20%, 17%, 12,5, 8,5%, 5,5%, 3% lub 2%.
  • Jakie są terminy rozliczeń ryczałtowych? Ryczałtem można rozliczać się miesięcznie lub kwartalnie. W pierwszym przypadku podatek należy wpłacić do 20. dnia kolejnego miesiąca. Z kolei w drugim przypadku należy rozliczyć się do 20. dnia miesiąca po zakończonym kwartale.
  • Czy rozliczanie ryczałtowe pozwala na odliczenie zakupów firmowych od podatku? Rozliczenie ryczałtowe jest jedną z najprostszych form opodatkowania. Obliczane jest jako procent od osiąganych przychodów, jednak bez uwzględniania kosztów. Nie można więc księgować zakupów firmowych w kosztach uzyskania przychodu oraz pomniejszania w ten sposób podstawy opodatkowania. Jednocześnie stawki podatkowe przy rozliczeniu ryczałtowym są bardzo niskie.
  • Kto nie może skorzystać z rozliczenia ryczałtowego? Chociaż rozliczenie ryczałtowe jest dość wygodną dla przedsiębiorców formą opodatkowania, to jednak nie każdy może z niej skorzystać. Do rozliczenia ryczałtem nie mają prawa przedsiębiorcy, którzy: prowadzą działalność reklamową; oferują pośrednictwo finansowe, usługi detektywistycznych i ochroniarskie; prowadzą aptekę, lombard, kantor; wykonują fotografię reklamową; zajmują się handlem częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych; wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł).