ROZLICZENIA ZUS. CO WARTO WIEDZIEĆ?
zus

Rozliczenia ZUS są podstawą prowadzenia każdej działalności gospodarczej. Im więcej osób jest zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, tym rozliczenie może okazać się bardziej czasochłonne i skomplikowane. Żeby uniknąć pomyłek, warto skorzystać z usług biura rachunkowego w Toruniu i pomocy profesjonalnej księgowej, która pomoże w regularnym rozliczaniu się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Każdy przedsiębiorca podlega obowiązkowi opłacania składek ZUS już od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Składki ulegają wstrzymaniu jedynie w przypadku zawieszenia działalności. Do obowiązkowo odprowadzanych składek zaliczamy:

  • zdrowotną,
  • wypadkową,
  • rentowną,
  • emerytalną,
  • chorobową (w większości przypadków jest dobrowolna).

Niewywiązanie się z obowiązku opłacania składek, grozi w większości przypadków karą grzywny. Właściciel firmy jest w obowiązku odprowadzania składek również za osoby zatrudnione. Składki ZUS dla przedsiębiorców mogą być płacone w formie pełnej lub preferencyjnej dla przedsiębiorców początkujących.

W przypadku preferencyjnych składek społecznych ich podstawa wynosi 30% od wynagrodzenia minimalnego. Obecnie jest to koszt rzędu 675zł (wynagrodzenie minimalne na rok 2019r wynosi 2250zł). Od tej wartości odlicza się stosowny procent i ustala wysokość składki. Prawo do skorzystania ze składki preferencyjnej mają osoby, które w przeciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej. Przedsiębiorca upoważniony do opłacania składek preferencyjnych jest również zwolniony z konieczności opłacania składki na rzecz Funduszu Pracy. Z preferencyjnego ZUSu można korzystać maksymalnie przez okres 24 miesięcy. Po tym czasie składki ZUS opłaca się w formie pełnej.

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku konieczności opłacania składek pełnych. Wartość składki pełnej oblicza się na podstawie przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia za dany rok i wyciąga 60% tej kwoty. Obecnie to 2859,00 zł (4765 zł x 60%). Kwota ta stanowi podstawę do wyliczenia składek. Składka zdrowotna jest stała dla przedsiębiorców opłacających składki pełne i preferencyjne. Natomiast składki za konkretnego pracownika wyliczane są na podstawie wynagrodzenia brutto, które pracownik otrzymuje.