RÓŻNICE MIĘDZY KSIĘGOWOŚCIĄ A RACHUNKOWOŚCIĄ
kalkulator z długopisem

Księgowość i rachunkowość to pojęcia zbliżone, ale nie jednoznaczne. Używanie ich zamiennie jest błędem. Najprościej ujmując, księgowość jest jedną z gałęzi rachunkowości obok sprawozdawczości finansowej i kalkulacji.

Czym zajmuje się księgowość?

Księgowość jest więc dziedziną zajmującą się opisem zdarzeń gospodarczych, w którym bierze udział dane przedsiębiorstwo i ujęcie ich w formie ksiąg finansowych. Księgowość ma za zadanie gromadzenie danych na temat tego, co firma kupiła, sprzedała, jakich transakcji dokonywała. Księgowość zajmuje się wszystkim tym, co można zawrzeć w ujęciu liczbowym. Odnosi się również do kosztów prowadzenia działalności czy wycena planowanych działań, dba o prawidłowość rozliczeń i deklaracji podatkowych. Księgowość to przydatne narzędzie w analizie sytuacji firmy na rynku, ponieważ daje podstawę do dalszych wnioskowań na temat sytuacji przedsiębiorstwa i perspektywy jego rozwoju

Rachunkowość

Rachunkowość jest pojęciem szerszym, ale bazującym na danych pozyskiwanych, gromadzonych i systematyzowanych przez księgowość. Rachunkowość zajmuje się analizą informacji. Bazując na takich narzędziach jak kalkulacja i sprawozdawczość finansowa rachunkowość dostarcza nam wniosków i przekazuje, jak wygląda aktualna sytuacja finansowa firmy w formie przystępnej dla przeciętnego odbiorcy. To dzięki rachunkowości jesteśmy w stanie szybko reagować na niepokojące trendy w przedsiębiorstwie, mogące prowadzić do trudności finansowych. To narzędzie zapobiegania i w pewnym stopniu przewidywania trendów. Rachunkowość w zależności od tego, w jakiej dziedzinie prowadzi działania, możemy podzielić na:

  • finansowa,
  • podatkowa,
  • zarządczą,
  • bankowa i budżetowa.

Nasze biuro rachunkowe w Toruniu pomoże zadbać o finanse Twojej firmy. Prowadzimy kompleksowe usługi między innymi z zakresu rachunkowości, księgowości i sprawozdawczości finansowej.