SPECYFIKA CEN TRANSFEROWYCH
biznesowa rozmowa

Wyjaśnienie specyfiki cen transferowych nie należy do najłatwiejszych zadań, ponieważ pojęcie to nie ma precyzyjnej definicji, a jego znaczenie często rozumiane jest wieloznacznie. W praktyce można jednak przyjąć, że ceny transferowe oznaczają ceny dotyczące transakcji (sprzedaż usług lub towarów) przeprowadzanych pomiędzy podmiotami o wzajemnych relacjach kapitałowych, osobowych lub rodzinnych. Co więcej, dotyczą one również transakcji realizowanych z podmiotem, którego siedziba, zarząd lub miejsce zamieszkania znajdują się w tzw. raju podatkowym (kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową).

Znaczenie cen transferowych

Ceny transferowe mają bardzo duże znaczenie przede wszystkim dla podatników, a nawet całego systemu podatkowego. Dlaczego? Stosując ceny transferowe, podmiot może nie wykazywać dochodów lub wykazywać niższe dochody niż teoretycznie można byłoby się spodziewać. Dzieje się tak dlatego, że jest on obciążony według niższej podstawy, co jest niekorzystne dla systemu podatkowego. Z uwagi na fakt, że zgodnie z definicjami prawnymi “podmioty powiązane” nie są dokładnie sprecyzowane, niektórzy podatnicy mogą sprawnie wykorzystywać swoje powiązania w celu płacenia mniejszych podatków. Teoretycznie takie rozwiązanie jest więc możliwe, a nawet korzystne, jednak trzeba liczyć się z tym, że organy podatkowe mogą zainteresować się praktykami podatnika związanymi z cenami transferowymi.

Jeżeli podmioty powiązane ze sobą stosują ceny transferowe, ich dochody są wyznaczane przez organy podatkowe w specyficzny sposób. Wykorzystuje się przy tym metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej i odsprzedaży oraz metodą rozsądnej marży i zysku transakcyjnego.

Na wszystkich przedsiębiorcach, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi, a więc stosują ceny transferowe, spoczywa obowiązek prowadzenia pełnej dokumentacji warunków transakcji w szczególnej dokumentacji podatkowej cen transferowych. Warto jednak pamiętać, że zasadą tą nie są objęte wszystkie transakcje, a tylko te, których wartość przekracza określone w ustawach o podatkach progi kwotowe.