SPECYFIKA CEN TRANSFEROWYCH W PRAKTYCE

ludzie studiujący wykresyZagadnienie cen transferowych nie jest jednoznaczne. Pojęcie to może zostać ogólnie zdefiniowane jako ceny stosowane w transakcjach pomiędzy powiązanymi ze sobą podmiotami, najczęściej takimi, które współdziałają ze sobą w ramach grupy kapitałowej. Specyfika cen transferowych polega na tym, że transakcje pomiędzy powiązanymi ze sobą podmiotami mogą być realizowane zgodnie z dowolnie ustalonymi warunkami (zapewnia to swoboda umów). Może się jednak zdarzyć, że warunki tych transakcji będą znacząco różnić się od tych, które ustaliłyby ze sobą podmioty działające niezależnie. Co to oznacza w praktyce? Spółka nie będzie wykazywać dochodów lub wykaże dochody znacznie niższe od spodziewanych. I w takim przypadku władze podatkowe mogą zainteresować się konkretną sprawą.

Ceny transferowe z punktu widzenia podatnika i systemu podatkowego

Ceny transferowe to kusząca możliwość dla podatników, którzy mogą wykorzystać swoje biznesowe powiązania w celu uiszczania nieco niższych podatków (w skrajnych przypadkach nawet zupełnie ich nie płacić). Niestety nieumiejętne stosowanie cen transferowych może wiązać się z pewnym ryzykiem. Trzeba pamiętać o tym, że dla systemu podatkowego zaniżanie lub brak wykazanych dochodów oznacza poważne straty finansowe. W związku z tym organy podatkowe posiadają i mogą skorzystać z odpowiednich narzędzi prawnych, których celem jest rozwiązanie problemu. W tym przypadku należy dodać również, że – jak zostało na wstępie zaznaczone – ceny transferowe mają dość niejednoznaczną definicję prawną, dlatego też organy podatkowe mogą zainteresować się nawet podmiotami, które nie stosują żadnych niestosownych praktyk związanych z cenami transferowymi.

Stosowanie cen transferowych w praktyce

Ceny transferowe bardzo często traktowane są wyłącznie jako jedna z form unikania opodatkowania lub narzędzie do dokonywania oszustw podatkowych (np. dokonywanych przez spółki zlokalizowane w tzw. rajach podatkowych). W praktyce i w świetle prawa ceny transferowe nie mogą być wykorzystywane do takich celów.

Z tego też powodu wprowadzono do systemu podatkowego zasadę ceny rynkowej, która pozwala administracji podatkowej sprawdzać ceny ustalane przez dane podmioty gospodarcze w porównaniu z cenami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty działające wobec siebie niezależnie w porównywalnych okolicznościach.