SPORZĄDZANIE WNIOSKU KREDYTOWEGO. O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?
wniosek

Kredyt pozwala na uzyskanie dodatkowych środków na prowadzoną działalność gospodarczą.  Może pomóc w zdobyciu pieniędzy na rozwój firmy – zakup nowych maszyn i urządzeń, otwarcie dodatkowych oddziałów w innych miastach lub wprowadzenie technologii. Pozyskane środki mogą być także przeznaczone np. na rozbudowę zakładu przemysłowego lub zmianę wystroju w przypadku działalności handlowej. Bardzo często firmy decydują się na zaciągnięcie kredytu obrotowego, np. na zakup większej ilości materiałów ze względu na duże zamówienie lub nawiązanie współpracy z nowym kooperantem. We wszystkich tego typu sytuacjach niezbędne jest prawidłowe sporządzenie wniosku kredytowego. Od tego, jak przygotujemy wymagane dokumenty, zależą nasze szanse pozyskania finansowania. Sprawdźmy, o czym warto pamiętać przy sporządzaniu wniosku kredytowego.

Co jest ważne przy składaniu wniosku kredytowego?

Występowanie o kredyt wiąże się z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. Należy zwykle przedstawić dokumenty rejestrowe firmy oraz dane dotyczące jej sytuacji finansowej. Często wymagane jest również przygotowanie biznesplanu oraz wskazanie odpowiednich zabezpieczeń. Jednym z elementów dokumentacji kredytowej jest wniosek kredytowy. Instytucje finansowe zwykle wymagają sporządzenia wniosku według specjalnego wzoru, który udostępniają. Często wiąże się to z wypełnieniem formularza. Są jednak elementy wspólne dla wszystkich przygotowywanych wniosków oraz obszary, na które trzeba szczególnie zwrócić uwagę.

Najważniejszą zasadą, której powinniśmy przestrzegać przy wypełnianiu wniosku kredytowego, jest skrupulatność i dokładność. Instytucje finansowe mają jasne i zwykle dość sformalizowane procedury rozpatrywania wniosków. Jedną z rzeczy, na którą zwracają szczególną uwagę, jest kompletność składanych dokumentów. Musimy więc pamiętać, by do wniosku dołączyć wszystkie wymagane przez bank załączniki i dokumenty.

Drugim obszarem, który wpływa na szanse pozytywnego rozpatrzenia wniosku, jest jakość prezentowanych przez nas danych. Wszystkie informacje dotyczące naszej sytuacji finansowej powinny być rzetelne i prawdziwe. Musimy uważać na pomyłki, gdyż każda rozbieżność może działać na naszą niekorzyść. Pamiętajmy, by nie ukrywać informacji o naszych innych zobowiązaniach finansowych. Bank może łatwo dotrzeć do takich danych, a ich zatajenie zawsze może spowodować, że nie uzyskamy kredytu.

Trzecią rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest dopełnienie wszystkich formalności. Pamiętajmy o podpisaniu składanych dokumentów, poświadczeniu kopii dokumentów, jeśli jest wymagane oraz o tym, by wszystkie zaświadczenia, które przedstawiamy, były aktualne.