ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIURA RACHUNKOWE
lupa

Specjaliści pracujący w renomowanych biurach rachunkowych mają wiedzę i niezbędne umiejętności nie tylko z zakresu prawa podatkowego czy finansów, ale również wielu innych dziedzin, takich jak m.in. prawo cywilne. Najczęściej zakres usług świadczonych przez firmy tego rodzaju jest bardzo szeroki – począwszy od prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ksiąg rozchodów i przychodów, poprzez fachowe doradztwo, a nawet reprezentowanie przedsiębiorców przed instytucjami podatkowymi.

Specyfika usług świadczonych przez biuro rachunkowe

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że zakres usług świadczonych przez biuro rachunkowe w dużej mierze od potrzeb i specyfikę przedsiębiorstwa. Najczęściej jeszcze przed nawiązaniem podpisaniem umowy o współpracę ustalane są wszystkie warunki związane z obsługą księgową.

Najważniejszym obowiązkiem biura rachunkowego jest prowadzenie ewidencji podatkowych. Czynności tego rodzaju wymagają postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, dlatego też warto oddać je w ręce specjalistów. Co więcej, biuro rachunkowe prowadzi również księgi rachunkowe, a także księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego. Dodatkowo profesjonalistom można zlecić bardzo wiele innych ważnych zadań, takich jak np. ewidencje środków trwałych, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, przeprowadzanie (lub nadzorowanie) inwentaryzacji w firmie itd.

Warto przy tym pamiętać, że każde biuro rachunkowe musi zapewniać swoim klientom pełne bezpieczeństwo wszystkich danych i informacji, jakie pozyskiwane są w trakcie współpracy. Szczególnej ochronie podlegają również dokumenty, które nie mogą być udostępniane osobom nieupoważnionym. Wszelkie pozyskane informacje związane z prowadzonymi sprawami na rzecz danego klienta powinny zostać objęte ścisłą tajemnicą zawodową.

Biuro rachunkowe w każdym przypadku powinno zapewniać pełne wsparcie swojemu klientowi, który może liczyć na fachowe wsparcie i pomoc w różnych, niekiedy skomplikowanych sytuacjach. Co więcej, przedsiębiorca ma całkowity wgląd we wszystkie sprawy prowadzone przez biuro, uzyskując transparentność prowadzonych działań w jego imieniu.