ZAUFANIE DO BIURA RACHUNKOWEGO TO PODSTAWA!
zaufany biznes

W przypadku biura rachunkowego zwykle oczekujemy profesjonalizmu, rzetelności, uczciwości i kompleksowości usług. Rzadko kiedy myślimy o tym, jak ważne jest zaufanie, jakim darzymy firmę, która zajmuje się kwestiami księgowymi w imieniu naszej firmy. Kiedy nasze zaufanie do biura rachunkowego spada, zaczynamy podważać jego profesjonalizm, rzetelność i uczciwość.

W jaki sposób zatem znaleźć biuro, które spełni nasze oczekiwania i do którego będziemy mieć pełne zaufanie? Co zrobić, jeśli z jakichś powodów nasze zaufanie do biura rachunkowego zaczyna spłacać?

Współpraca z biurem rachunkowym. Zaufanie to podstawa!

Podczas wyboru biura rachunkowego zwykle każdy przedsiębiorca kieruje się przede wszystkim własnymi oczekiwaniami, doświadczeniem i intuicją. Zwykle zwracamy uwagę na takie biura, które specjalizują się w dziedzinach, z jakimi związana jest nasza firma. Często kierujemy się opiniami innych osób lub renomą, jakie biuro zdobyło sobie przez lata działania na rynku. Czy jednak istnieje możliwość całkowicie obiektywnej oceny biura?

Niejednokrotnie klienci biur rachunkowych skarżą się, że nie spełniają one ich oczekiwań. A jednak mimo swojego niezadowolenia nie decydują się na zmianę firmy, nadal korzystają z jej pomocy, a jednocześnie regularnie płacą za usługi. Takie niezadowolenie może być spowodowane różnymi czynnikami, m.in. brakiem sprawnej komunikacji na linii firma-biuro, nieterminowości, braku możliwości skorzystania z fachowej porady itd. Często problemy są jednak znacznie poważniejsze, np. wynikające z uchybień lub błędów w zakresie prowadzonej księgowości. To wszystko oczywiście wpływa na spadek zaufania.

Warto przy tym pamiętać, że klient, który ma uzasadnione argumenty podważające rzetelność biura rachunkowego, nie powinien pozostawać obojętny. Przede wszystkim można negocjować warunki umów, określając ich zakres zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, potrzebami i wymaganiami firmy. W przypadku, gdy zaufanie nie zostanie odbudowane lub powtarzają się rażące uchybienia, warto rozważyć możliwość skorzystania z usług innego biura rachunkowego.