Zawieszenie działalności gospodarczej w praktyce

biznesmen

 

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja rynkowa sprawia, że nie wszystkie istniejące firmy są w stanie dopasować się do aktualnych warunków. Wielu przedsiębiorców decyduje się w takich przypadkach na likwidację swojego biznesu. Zdarza się jednak, że trudności mają charakter przejściowy związany np. z sezonowością popytu. Doskonałym wyjściem może się więc okazać skorzystanie z opcji przewidującej zawieszenie działalności gospodarczej. Nierzadko będzie to o wiele korzystniejsze niż jej likwidacja. Warto pamiętać, że nie zwalnia to z części obowiązków formalnych. Na ogół konieczne będzie więc dalsze korzystanie z usług księgowych. W Toruniu specjalizuje się w nich Biuro Doradztwa Podatkowego Lidii Sarneckiej. Przekonajmy się, jak wygląda zawieszenie działalności i co się z nim łączy.

Jak wygląda zawieszenie działalności?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ją zawiesić, dokonując zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W zależności od sytuacji mogą zdecydować się na dowolny okres zawieszenia, jednak nie może on być krótszy niż 30 dni. Odwieszenie działalności następuje po wyznaczonym terminie albo po dokonaniu jej wznowienia. Całość spraw z tym związanych można załatwić za pomocą systemu internetowego.

Co oznacza zawieszenie działalności gospodarczej?

Osoby, które zawiesiły działalność gospodarczą, mogą wyrejestrować się z ZUS i zaprzestać płacenia składek. Rozliczając się podatkiem liniowym albo płacąc go według skali podatkowej, nie muszą wpłacać miesięcznych lub kwartalnych zaliczek. Warto jednak pamiętać, że wciąż są zobowiązane do złożenia zeznania rocznego o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat do 30 kwietnia roku następnego. Mogą też dokonywać wydatków na usługi niezbędne do podtrzymania zdolności do wznowienia działalności, a więc opłacać np. rachunki za telefon, utrzymywanie strony internetowej czy zachowanie lokalu.