Blog


Pragniemy dzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem nie tylko podczas podejmowanej współpracy, ale także na naszej stronie internetowej. Dlatego zachęcamy do bieżącej lektury artykułów, które umieszczamy na blogu naszego Biura Doradztwa Podatkowego. W publikowanych wpisach znajdą Państwo wiele wartościowych informacji dotyczących rozliczeń podatkowych, zasad aktualnego prawa podatkowego, podatku VAT oraz wielu innych istotnych tematów.

Ponadto dowiedzą się Państwo, w jaki sposób radzić sobie z przypadkowo popełnionymi błędami księgowymi oraz jak rozwiązywać i uzupełniać zaległości księgowe. Dzięki temu będą Państwo na bieżąco ze wszystkimi nowo wprowadzanymi zasadami obowiązującego prawa, a wiele kwestii, które być może wydawały się Państwu skomplikowane, zostanie rozjaśnionych.


ołówek na tabelkach

Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza konieczność precyzyjnego dokumentowania wszystkich zwieranych transakcji oraz szczegółowego rozliczania się z fiskusem z powstających należności podatkowych. Dla zapewnienia jednolitych reguł funkcjonowania dla podmiotów o porównywalnej wielkości i skali działania wszystkie czynności związane z rejestrowaniem poszczególnych zdarzeń gospodarczych są ściśle uregulowane przez obowiązujące przepisy.

mężczyzna w łóżku z laptopem

Podróże służbowe są zagadnieniem, które pojawia się w wielu firmach, jednak przedsiębiorcy miewają problem z ich prawidłowym rozliczaniem. Problemem jest fakt, że w wielu sytuacjach stanowisko organów podatkowych nie jest w tej sprawie jednoznaczne, a również sądy administracyjne coraz częściej wypowiadają się w sprzeczności z resortem finansów.

wrzucanie pieniążka do skarbonki

Konto księgowe służy do zapisywania operacji gospodarczych, które miały miejsce w firmie lub instytucji. Dla każdej pozycji bilansowej są prowadzone osobne konta księgowe. Niekiedy jest konieczność zakładania kont pomocniczych. Konto księgowe jest podstawowym urządzeniem księgowym i służy do ewidencji aktywów, pasywów i operacji gospodarczych organizacji.

mężczyzna w garniturze

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw, których głównym celem jest ułatwienie prowadzenie działalności gospodarczej poprzez uproszczenie i uporządkowanie przepisów z zakresu prawa gospodarczego. Wprowadzone zmiany mają zapewnić przedsiębiorcom bardziej partnerską pozycję wobec urzędów.

rozliczenie podatkowe

Na wypełnionej deklaracji podatkowej konieczny jest podpis. Stanowi on potwierdzenie zawartych w dokumencie danych. Wyjątkiem są roczne zeznania podatkowe PIT, składane za pośrednictwem Internetu. Zgodnie z art. 80a. ordynacji podatkowej, deklaracja podatkowa, także e-deklaracja, może być podpisana przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Zapraszamy do lektury naszego wpisu na ten temat.

mężczyzna pisze przy kalkulatorze

Prowadzenie pełnej księgowości samodzielnie jest coraz rzadziej spotykaną praktyką. Choć dostępność programów do prowadzenia księgowości stale się zwiększa, to jest to zadanie wymagające nie tylko czasu, ale także wiedzy i doświadczenia. Popełnione podczas prowadzenia rachunkowości błędy mogą okazać się wyjątkowo kosztowne. Wyjaśniamy, czym jest bilans otwarcia oraz w jaki sposób, prawidłowo go sporządzić.

podatek dochodowy

Każdy podatnik zobowiązany jest do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku osób pozostających w stosunku pracy obowiązek ten bierze na siebie pracodawca. Nieco inaczej jest w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Mogą one rozliczać podatki każdego miesiąca lub co kwartał. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z kwartalnego rozliczania podatków i czy jest to opłacalne.